Siirry suoraan sisältöön

Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK: MAAJOHT20

Tunnus: MAAJOHT20

Kesto:
1.5 vuotta (20 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

Kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisen johtamisen osa-alueet ja osaa soveltaa niitä maatalousyritykseen. Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä sekä tunnistaa strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen tuomat hyödyt maatalousyrityksissä.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021
MAAJOHT20-1001
Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK

(Valitaan kaikki)

20
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9B00BT10 Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
9B00BT11 Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5 5 5 2.5 2.5
Yhteensä 20 12.5 7.5 5 7.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MAAJOHT20-1001
Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK

(Valitaan kaikki)

20
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5
9B00BT10 Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5
9B00BT11 Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5