Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Laajuus:
60 op

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 11.09.2021

Ajoitus

04.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Maria Kasanen
 • Kimmo Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • HJDIPL20
  Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä kansalaistoiminnan käsitteistöä ja toimintakäytänteitä
- kertoa kolmannen sektorin merkityksestä yhteiskunnassa ja sen keskeisistä toimijoista ja palveluista
- teoriassa suunnitella, toteuttaa ja johtaa palveluita kolmannella sektorilla
- kertoa vapaaehtoistoiminnan johtamisen erityispiirteet
- kertoa hanketoiminnan periaatteet

Sisältö

- kansalaistoiminnan käsitteistö
- kolmannen sektorin tuottamien palveluiden merkitys yhteiskunnassa
- ammattilaistuva järjestötyö
- vapaaehtois- ja järjestötoiminnan mahdollisuudet liikunta- ja hyvinvointialalla
- kansalaistoiminnan käytänteisiin tutustuminen
- hanketoiminta järjestötyön mahdollistajana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

- määritellä joitakin kansalaistoiminnan käsitteitä ja toimintakäytänteitä
- kertoa niukasti kolmannen sektorin merkityksestä yhteiskunnassa ja sen keskeisistä toimijoista ja palveluista
- ohjatusti suunnitella palveluita kolmannella sektorilla
- kertoa vapaaehtoistoiminnan johtamisen erityispiirteistä yksittäisen esimerkin
- kertoa hanketoiminnan periaatteista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- määritellä kansalaistoiminnan käsitteistöä ja toimintakäytänteitä
- kertoa kolmannen sektorin merkityksestä yhteiskunnassa ja sen keskeisistä toimijoista ja palveluista
- ohjatusti teoriassa suunnitella, toteuttaa ja johtaa palveluita kolmannella sektorilla
- kertoa vapaaehtoistoiminnan johtamisen joitakin erityispiirteitä
- kertoa hanketoiminnan periaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- määritellä monipuolisesti kansalaistoiminnan käsitteistöä ja toimintakäytänteitä
- kertoa kattavasti kolmannen sektorin merkityksestä yhteiskunnassa ja sen keskeisistä toimijoista ja palveluista
- teoriassa suunnitella, toteuttaa ja johtaa palveluita kolmannella sektorilla
- kertoa vapaaehtoistoiminnan johtamisen erityispiirteet
- kertoa kattavasti hanketoiminnan periaatteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 17.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 28.02.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Maria Kasanen
 • Fys Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • HJDIPL20
  Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa liikunnan merkityksen osana poikkihallinnollista rakennetta, verkostoa ja päätöksentekojärjestelmää
- osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä erilaisten julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivien organisaatioiden kanssa
- osaa nimetä oman toimintaympäristönsä keskeiset hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämiseen osallistuvat tahot
- osaa kuvata hyte-prosessien kulkua ja kehittämistarpeita oman alueensa yhdyspinnoilla

Sisältö

Sisällöt

- kunnalliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset julkisen sektorin päätöksentekorakenteet
- liikunnan ja urheilun paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kolmannen sektorin toimijat ja verkostot
- liikunta-alan yksityisen sektorin toimijat
- hyvinvoinnin edistämisen moniammatillisen yhteistyön mallit
- liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kosketuspinnat eri hallinnonalojen välillä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

11.05.2021 - 30.10.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Mikko Kulmala
 • Maria Kasanen
Opiskelijaryhmät
 • HJDIPL20
  Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- Analysoida hyvinvointiin liittyvät taloudelliset osakokonaisuudet omassa organisaatiossaan ja muodostaa niistä sekä toiminnallisen että taloudellisen kokonaiskuvan.
- Laatia hyvinvointia kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja.
- Toteuttaa julkisen hankinnan ja toimia asiantuntijana hankintatyöryhmässä, halliten mm. hankintalainsäädännön mahdollisuudet uusille hyvinvointia tukeville innovatiivisille ratkaisuille.

Sisältö

- Kurssin ydin on hyvinvoinnin talousjohtaminen. Hyvinvoinnin talousjohtamisen lähtökohtana on kunnan tehtävä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä palvelujen järjestämisessä taloudellisesti kestävällä tavalla.
- Kurssin sisältö kattaa budjetoinnin ja talousarvion ja julkisten hankintojen perusteet sekä näihin liittyviä erityiskysymyksiä. Talousarvion valmistelussa korostuu hyvinvointiin liittyvät poikkitoiminnalliset toimenpiteet ja kyky ennakoida tulevaisuutta.
- Julkisten hankintojen osalta korostuu hyvinvointia tukevien uusien ideoiden ja toimenpiteiden hankintaprosessi ja hankintalainsäädännön mahdollisuudet.

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät ja harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 14 tuntia, harjoitustyö 121 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää: Läsnäolo lähiopetusjaksoilla, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt