Siirry suoraan sisältöön

Professional Studies in Technology

Laajuus:
60 op

International professional studies

International professional studies

International professional studies

Ilmoittautumisaika

05.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will understand the construction of electronic devices and will get acquainted with the designing limitations and definations. The students will also learn to understand the safety, EMC and material demands of electronic devices. Students will understand power supply requirements, life time demands and integration of digital and aanlog electronics.

Sisältö

Theoretical basics of electronics and practical design of electronic equipment and devices

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa tai annetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Basics of electronics

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Hannu Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Upon completion of the course, students will
- be able to do the most common measurements in automobiles and work machines.
- be able to use workshop equipment, meters and instruments.
- be able to do troubleshooting using them.

Sisältö

- Inspections of engine, power-train, suspension, brakes, steering, chassis, hydraulic and electric systems
- Measurements of combustion, engine power, braking force, wheel alignment, body dimensions and bus-systems signals.

Opetusmenetelmät

Laboratory exercises/reports

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the knowledge objectives of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the knowledge objectives of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the knowledge objectives of the course well and can apply their knowledge in practice.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Upon completion of the course, students will define basic electronic components and will make simple connections for filters and amplifiers. They will calculate and measure complete circuits and discrete components.

Sisältö

- General properties of active and passive components, independent semi-conductors, operational amplifiers and optical components
- Common connections, test and measurement connections, analysing connections.
- Writing relevant reports.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali. Paul Scherz: Practical Electronics Inventors

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja raportit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student will do the job of the course assignments successfully. The student is familiar with general fearures of PCB design.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student will do the job of the course assignments well. The student is familiar with general design of PCBs and is able to design basic PCBs.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student will do the job of the course assignments perfectly. The student is familiar PCB design demands and is able to design several PCB types.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitukset ja työselostukset

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa sovelluksia C++ kielellä mikrokontrolleripohjaiseen alustaan, luoda kirjastofunktiota ja käyttöliittymiä. C++ ohjelmointikieli on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia ohjelmointikieliä. C++ ohjelmointikieli mahdollistaa laiteläheisen optimoinnin.

Sisältö

Sulautetun alustan ja kotrollerin ominaisuudet
Mittauksien ja ohjauksien toteutus
Käyttöliittymä sulautetulla alustalla
Käyttöliittumä etänä
Muistin käytön hallinta
Moniajon periaate ja toteutus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali verkossa

Opetusmenetelmät

Luennot ja tuntitehtävät, ohjelmointiprojektit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee laiteläheisen sovelluksien luonnin C++ kielellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda monipuolisia sovelluksia omatoimisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuuden, tuntitehtävien ja projektien pisteytys.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

The student masters the key principles of concept design philosophy. The student is also capable to construct a kinematic model of a machine parts, assemblies and mechanisms by using modern concept design softwares.

Sisältö

Use of mechanical design software.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 32h, itsenäinen työskentely 28h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- basic modelling correctly made, unfunctional kinematic structure

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- basic modelling correctly made, functional kinematic structure

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- basic modelling correctly made, functional kinematic structure. In addition to that the student has shown an considerable ability to understand possibilities of used software.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt, tentti

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will master the basics of control technology and be able to apply the control theory to practical control systems. Students will learn to design control systems for different purposes. They will also be able to tune control systems.

Sisältö

- Basics of control technology
- Controller blocks in time domains
- Control loop tuning
- Structure and the types of controllers
- Designing a control systems

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well principles of control system design and tuning.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize learned skills in demanding projects.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will be competent in command of the analysis, processing and data transmission of digital signals.

Sisältö

- Signal frequencies, filtering, and modulation
- Digital processing of a sound frequency signal
- Applications for signal processing: adaptive filtering, modification of sampling frequencies, compression of sound signals
- Brief discussion of speech processing, image processing and image coding

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luentoja ja laskuharjoituksia, itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4x27 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Knows the content satisfactorily.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Knows the content well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Knows the content very well.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Upon completion of the course, students will verify the basic structures and function of micro-controllers and will realize a defined embedded system using a micro-controller. Additionally, students will be able to adapt hardware-oriented programming in C language to embedded systems. Students will solve various applications and exercises using hardware-oriented programming. Students will be able to develop a program and electronics for a small embedded system.

Sisältö

- Hardware-oriented C language and Assembly language
- Development environment; installation, usage and maintenance
- C compiler, simulator and hardware measurement
- 8-bit micro-controller and peripheral devices

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali, datakirjat ja oma tiedonhaku

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratoriotyöt, projektityö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student will do the job of the course assignments successfully. The student is familiar with general features of embedded system.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student will do the job of the course assignments well. The student is familiar with embedded system and is able to utilize basic features.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student will do the job of the course assignments perfectly. The student is familiar with embedded system and is able to utilize most of features.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Esitietovaatimukset

C Programming language

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 31.03.2022

Ajoitus

25.10.2021 - 22.05.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Opiskelijat osaa toteuttaa tietotekniikan tuotekehitysprojetin alusta loppuun. He oppivat ryhmätyöskentelyä ja yhteistyötä.

Sisältö

Projektien aiheet vaihtelevat vuosittain, mutta sisältävät elektroniikan ja/tai ohjelmiston kehitystyötä ja testausta. Projektien aiheet sisältävät erilaisia älykkäitä sovelluksia, kuten robotiikkaa, automaatiota, tiedonsiirtoa, anturitekniikkaa tai erilaisia ohjelmointiympäristöjä ja kehitysalustoja.

Oppimateriaalit

The necessary material can be found online. Material will also be distributed during the lessons.

Opetusmenetelmät

Tuotekehitysprojektin toteutus suunnitelmallisesti ja raportoiden tiimisyöskentelynä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Will be announced at the beginning of the course.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektiin, hallitsee tuotekehityksen työkaluja ja soveltaa niitä yksinkertaisissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskeli osallistuu tiiviisti projektityöhön, hallitsee tuotekehityksen työkaluja ja työskentelee ohjatusti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin ja aikataulun itsenäisesti, Hän käyttää tuotekehitystyökaluja omatoimisesti työssään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, raportointi, tuloksen laatu, esittely

Esitietovaatimukset

Sulautetut järjestelmät, tietokonetekniikka, ohjelmoinnin perusteet.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will practice the use of the English language as a means of communication throughout their studies and will get constant practice of its use by sorting out studying and living in a new cultural surroundings different from that of their home country and university.

Sisältö

Basics of English speaking practice at studying and living in a foreign country.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Independent practice

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oral exam at the end of the course.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

There are several mistakes and mispronunciations in the oral presentation. However, the message is mainly understandable.
The students have a one-sided command of the basic vocabulary and grammar.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

There are a few mispronunciations and grammatical errors in the oral presentation, but the main message comes across. Fluent basic knowledge of the language. Hesitation slows down the speech.
The student has a fairly good command of the vocabulary of their branch as well as standard language. The student uses basic structures of the language almost without mistakes.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

There are no mistakes in the oral presentation. The pronunciation and rate of speech is natural. All in all the speech is free and fluent and easy to follow. The student reacts properly when communicating with other people.
The student has a good command of vocabulary and uses structures fluently.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oral exam

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 04.03.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will practice the use of the English language as a means of communication throughout their studies and will get constant practice of its use by sorting out studying and living in a new cultural surroundings different from that of their home country and university.

Sisältö

Basics of English speaking practice at studying and living in a foreign country.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Accomplishment of learning outcomes is demonstrated in final interview and discussion.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
 • Niko Vuorela
Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies
Koulutusryhmat
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2

Tavoitteet

Students will learn about the controls and actuators used in hydraulic and pneumatic systems. They will be competent in designing and creating hydraulic and pneumatic systems. They have command of the measurement of the system and selection of components and be able to consider the criteria for selection in their designing work.

Sisältö

Principles of hydrostatics and dynamics, hydraulic pumps, hydraulic valves, hydraulic actuators, types of compressors, air service units, directional valves, start valves and impulse valves, pneumatic timers and logic valves, controls for pneumatic systems, principles of designing a pneumatic circuit.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, laboratoriotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 56h, itsenäinentyöskentely 40h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

A satisfactory grade will be reached by mastering the fundamental issues mentioned in the contents. This also means that the student is able to solve simple problems.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

For a good grade the requirements increase so that the student has a more comprehensive understanding of the topic and is also able to solve more complicated problems.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

An excellent grade can only be reached by fulfilling the previous demands and in addition to that the student must be able to solve a very challenging problem correctly.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, Tentti

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

After the course the student will understand the differences in communication between different cultures. The student will be able to use the knowledge gained in the course on both nonverbal and verbal communication in situations where there are people from different cultures. The student will also understand what should be taken into consideration when interacting with people from different cultures.

Sisältö

Contents
- cultural differences
- nonverbal communication
- verbal communication

Oppimateriaalit

Provided by the teacher in Moodle

Opetusmenetelmät

Lectures and indepedent tasks.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures 28 h and independent tasks

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basic course material and can apply it in practice to some extent.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the course material well and can apply it in practice.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the course material well and can apply it well in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The evaluation is based on the following parts: active participation (attendance 80% of the lectures) and oral presentation.

Lisätiedot

- Lecture to impart knowledge of concepts, theories and ideas.
- Group discussion and activities to allow the student to synthesize and apply knowledge and concepts
- Personal exploration and reflection through journaling and writing to enable the student to integrate information into his or her own worldview/paradigm.
- Outreach activities aimed at providing the students the opportunity to learn from people outside of the immediate classroom

Teaching methods
The course will be highly web-based. It starts with an introduction to the course and some basic terminology, to continue with spoken and written assignments in small groups and alone, and oral presentations.

Evaluation methods

The evaluation is based on the following parts: active participation and oral presentation.

Ilmoittautumisaika

03.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will be competent in configuring and programming control systems (PLC) associated with the automation of bulk goods. They will create automation applications for complex process modules utilizing and testing the knowledge and skills they have learned during their studies.

Sisältö

Students complete exercises in the laboratory using a diverse range of automation devices. The software and devices are those that are commonly used in industry, and therefore students are able to apply the experience they have obtained in the laboratory directly to situations in industry. The devices students use include Siemens and Omron programmable logic controllers, touch-screens, PC monitoring stations, industrial terminals, and RFID (radio frequency identification) sensors. Students also gain experience in using electric motors and pneumatic cylinders.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustöiden verkkomateriaali sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Laboratorioissa tehdään harjoituksia monipuolisilla automaatiolaitteilla. Ohjelmistot ja fyysiset laitteet ovat teollisuudessa yleisesti käytettyjä tuotteita, joten opiskelijat voivat suoraan hyödyntää teollisuudessa laboratorioissa hankkimaansa kokemusta. Laitteet koostuvat Siemens ja Omron ohjelmoitavista logiikoista, kosketusnäytöistä, PC-valvomoista, teollisuusväylistä sekä saattomuisteista. Toimilaitteina toimivat sähkömoottorit ja pneumaattiset sylinterit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will be able to configure and programme discrete automation control systems (PLC). Students will learn how to develop a multi-axis motion control system using frequency converters, cage induction motors, servo-drives and servo-motors. They will be competent in building energy-efficient automation systems required by motion controls by using fieldbuses.

Sisältö

Students will practise how to programme and configure the control for a goods-processing station using programmable logic, a servo-drive and a servo-motor, as well as a frequency converter and cage induction motor. Students will also programme a multi-axis, PC-based motion controller and they will also practise configuring different fieldbus systems (DeviceNet, ProfiNet, EtherCAT).

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, laboratoriotyöt ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytysti laaditut kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved, written reports pertaining to the laboratory assignments

Ilmoittautumisaika

03.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will understand the functions of numerically controlled (NC) machines. They will be competent in independently using and programming NC machines.

Sisältö

- Types of NC machines and their functions
- Computerized production environment
- Using an NC machine and safety
- Attachment systems
- Tool systems
- Machining parameters
- G and M codes
- Machining co-ordinates
- CAM software and NC programming with a 3D model of a product

Students do programming assignments manually and with the MasterCAM software.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with the basic nc-machine operations.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

As above. In addition, students will be able to use the NC-machine workpieces with easy preparation. In addition, controls require error conditions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

As above. In addition, students will be able to use independently NC-machine workpieces manufacture and use CAM-software.

Esitietovaatimukset

Compurer Aided Manufacturing

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will be competent in analysing the structures and functions of the control systems used in machine automation systems. They will be able to utilise the IEC standardised programming tools and to develop reliable control software and a user interface for a materials handling device.

Sisältö

- Structural programming (sequence)
- Function block programming
- Standard functions (timers, calculators, comparisons and other commonly used functions)
- Analogue signals
- Recipes
- User interfaces.

Students will engage in hands-on learning of pneumatically and electrically controlled actuators for automation systems using programmable logic and touch screens.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa analysoida koneautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteet ja toiminnot. Hän osaa käyttää IEC-standardin mukaisia ohjelmointityökaluja, sekä suunnitella kappaleenkäsittelylaitteen turvallisen ohjauksen ja käyttöliittymän.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Esitietovaatimukset

- Basics of automation
- Programmable logic controllers

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn how to create multi-axis motion control systems using frequency converters, AC motors, servo-drives and servo-motors. They will also learn to implement energy-efficient automation systems required by motion control by using fieldbuses.

Sisältö

Controlling a goods processing station using programmable logic, servo-drive and servo-motor, PLC, frequency converters and AC motors, multi-axis motion control using a PC-based controller, signals and data transmission solutions commonly used in motion control instruments.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well principles of multi-axis motion control and fieldbus communication.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize learned skills in demanding projects.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin moniakselisen liikkeenohjauksen ja kenttäväyläkommunikoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will learn to create 3D part models, sheet metal models, sub-assembly and assembly models. They will also learn to create assembly and component drawings by using CAD software. They will also learn basic knowledge of the theory of technical drawing and understand the symbols used in mechanical drawing. Consideration of sustainable development and recyclability in design

Sisältö

- Theory of technical drawing
- 3D modelling and general theory of modelling systems
- 3D modelling of products and assembly models
- Drawing planes and sheet metal designing
- Diagrams and their standardized symbols
- International standards for technical drawing

Students will do exercises using the Solid Edge 3D CAD programme.

Oppimateriaalit

Recommended or Required Reading
Hand-outs and the following literature as assigned by the lecturer:
Cesil Jensen et al. 2008. Engineering Drawing & Design, Seventh Edition, McGraW-Hill International Edition, ISBN 978-0-07-128420-2
- Laakko T. et al. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY: Helsinki. pp. 312.
- Hietikko E. 1996. Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567: Helsinki. pp. 238.
- Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava: Keuruu. pp. 290.

Opetusmenetelmät

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods
- Lectures
- Supervised computer work
- Assignments

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Student's Workload
49h lectures, exercises
49h assignments, preparing for exams

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with the standard machine drawing symbols and be able to model 3D workpieces.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students are able to model the 3D workpieces, create drawings and small assemblies.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students can do a demanding product design.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment Methods
Assignments and an examination

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student can model a basic workpiece and make a technical drawing for it.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student can model a basic workpiece and make a good technical drawing for it. In addition, student can make an assembly drawing and parts list.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student can utilize cad system very versatile. Student can model a basic workpiece and make a good technical drawing for it. In addition, student can make an assembly drawing and parts list, exploded views and sheet metal models.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students can write object-oriented programs and can use objects concepts and principles. Strengthen the foundations for programming skills that are important for sustainable development and cost-effective operation.

Sisältö

- Class and object
- Encapsulation
- Inheritance and polymorphism
- Exceptions
- Abstract classes
- Delegates
- File management
- Attributes

Internationally known programming platforms are used as programming tools.

Oppimateriaalit

.NET-luokkakirjasto ja luentomoniste

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisellä lähiopetusviikolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 100 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of object-oriented programming.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to apply the most important object-oriented programming methods in his training work.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to apply a variety of object-oriented programming methods in his training work.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

03.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will be competent in explaining how simulation can be utilized in industry. They will be adept in modelling basic manufacturing elements, such as beginning inventories, buffer storage, machines and conveyors and in making a factory simulation model for the production line of bulk goods. Students will also be competent in identifying problems in production and making a simulation model to improve a given situation.

Sisältö

Fundamental principles of simulation and application examples, properties of simulation tools, areas of use and limitations, phases of a simulation project and what it involves, use of simulation software.

Oppimateriaalit

Lecture material, Lecture demonstrations, Assignments, Product and programming manuals

Opetusmenetelmät

Lectures, Demonstrations, Assignments, Course Exercise (group work). used software during cource is Siemens Plant Simulation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A total of 100 hours studying, which includes 40 hours of classroom education.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written theory exam (30%) + Course Exercise (60%)

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 22.05.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Niko Ristimäki
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will become familiar with various topics of interest concerning machine automation during a topic-related project. During the project, students will also learn about project management, finding appropriate information independently, and develop their problem-solving skills.

Sisältö

Students may begin discussing their project with the co-ordinating lecturers during the Machine Automation 1 course. At this time, students should have some idea of the topic they wish to do the project on.

Opetusmenetelmät

Ohjaustapaamiset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiraportti

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

The student is able to understand the fundamental concepts of quality as a tool of industrial and business environment.

Sisältö

- Introduction to quality management. What does this concept include?
- Quality standards, ISO 9000 and its derivatives, Malcom Baldridge quality award.
- Quality evaluation tools;
- Pareto analysis
- fishbone diagram
- FMEA
- QFD
- balance score card
- the Deming quality cycle, PDCA
- overview to the pioneers of quality, W. Deming, K. Ishikawa, J. Juran

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali, E-kirjat

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 24 h, josta 12 h on luento-opetusta ja 12 h itsenäistä työskentelyä

Sisällön jaksotus

Arviointi perustuu kirjallisen tentin ja harjoitustöiden yhteistulokseen suhteessa 50/50

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student can answer some of arbitrary questions about the contents described above. However, the student is not able to produce any deeper picture about the entire concept.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is clearly showing capability to understand the entire concept. He or she can give a comprehensive answer to any question related to contents.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition to what is required for grade 3-4 the exercise, quality manual, must represent a complete and realistic description of a real quality manual.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will learn about various types of robots and examine robots and how to use them in factory automation and other areas where robots are needed. They will know the structure, features and co-ordinations of robots as well as the periphery devices used in robots. Students will be competent in handling and programming industrial robots on- and offline. The course provides fundamental knowledge of robotics and an ability to design and select equipment for the automatic handling of products.

Sisältö

Types of robots, Industrial robots: mechanical structure, control systems, features, co-ordinations ja periphery devices, Handling an ABB industrial robot and on- and offline programming, Handling a Motoman robot and online programming, Working with robots and practicing programming in the laboratory

Oppimateriaalit

- Lecturer's material
- Demonstrations during lectures
- Assignments
- Product and programming manuals

Opetusmenetelmät

Lectures, exercises, laboratory assignments with ABB, Fanuc, Yaskawa and Universal robots.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A total of 100 hours studying, which includes 17 hours of classroom education and 18 hours of laboratory assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students master the learning outcomes satisfactorily.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students master the learning outcomes as well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students master the learning outcomes to be commended.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written examination (50%) and robot programming examination (50%).
The course grade scales between 1-5.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Student can define, design and implement a software product. Student is able to work as a project manager.

Sisältö

- Product development process
- Project management
- Phases of a software development process
- Managing a software project

Oppimateriaalit

Lecture material

Opetusmenetelmät

Lectures, self-study, project work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total hours :120h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well the principles

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize the learned skills in the exercises

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Project work and final report

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.