Siirry suoraan sisältöön

Professional Studies in Technology

Laajuus:
60 op

Professional Studies in Technology

International professional studies

International professional studies

International professional studies

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Hannu Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Upon completion of the course, students will
- be able to do the most common measurements in automobiles and work machines.
- be able to use workshop equipment, meters and instruments.
- be able to do troubleshooting using them.

Sisältö

- Inspections of engine, power-train, suspension, brakes, steering, chassis, hydraulic and electric systems
- Measurements of combustion, engine power, braking force, wheel alignment, body dimensions and bus-systems signals.

Opetusmenetelmät

Laboratory exercises/reports

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the knowledge objectives of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the knowledge objectives of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the knowledge objectives of the course well and can apply their knowledge in practice.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Bachelor of Engineering, Automation Engineering
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AE21
  Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Upon completion of the course the student can create C++ applications into micro controller based platform, create function libraries and user interfaces.

Sisältö

The features of the embedded platform and microcontroller, programming of measures and controls, user interface with microcontroller platform, user interface by remote, memory usage, multitasking principle and realization.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of C++ programming language.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the principles of device depending programming with C++ programming language.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can develop versatile applications self-directed.

Esitietovaatimukset

Basics of programming.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

The student masters the key principles of concept design philosophy. The student is also capable to construct a kinematic model of a machine parts, assemblies and mechanisms by using modern concept design softwares.

Sisältö

Use of mechanical design software.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 32h, itsenäinen työskentely 28h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- basic modelling correctly made, unfunctional kinematic structure

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- basic modelling correctly made, functional kinematic structure

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- basic modelling correctly made, functional kinematic structure. In addition to that the student has shown an considerable ability to understand possibilities of used software.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla tehtävä laajempi harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Course Exercise basic modelling correctly made, unfunctional kinematic structure

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Course Exercise basic modelling correctly made, functional kinematic structure

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Course Exercise basic modelling correctly made, functional kinematic structure. In addition to that the student has shown an considerable ability to understand possibilities of used software.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will master the basics of control technology and be able to apply the control theory to practical control systems. Students will learn to design control systems for different purposes. They will also be able to tune control systems.

Sisältö

- Basics of control technology
- Controller blocks in time domains
- Control loop tuning
- Structure and the types of controllers
- Designing a control systems

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well principles of control system design and tuning.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize learned skills in demanding projects.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin säätöjärjestelmien suunnittelun ja virityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will be competent in command of the analysis, processing and data transmission of digital signals.

Sisältö

- Signal frequencies, filtering, and modulation
- Digital processing of a sound frequency signal
- Applications for signal processing: adaptive filtering, modification of sampling frequencies, compression of sound signals
- Brief discussion of speech processing, image processing and image coding

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luentoja ja laskuharjoituksia, itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4x27 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Knows the content satisfactorily.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Knows the content well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Knows the content very well.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 28.05.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Opiskelijat osaa toteuttaa tietotekniikan tuotekehitysprojetin alusta loppuun. He oppivat ryhmätyöskentelyä ja yhteistyötä.

Sisältö

Projektien aiheet vaihtelevat vuosittain, mutta sisältävät elektroniikan ja/tai ohjelmiston kehitystyötä ja testausta. Projektien aiheet sisältävät erilaisia älykkäitä sovelluksia, kuten robotiikkaa, automaatiota, tiedonsiirtoa, anturitekniikkaa tai erilaisia ohjelmointiympäristöjä ja kehitysalustoja.

Oppimateriaalit

The necessary material can be found online. Material will also be distributed during the lessons.

Opetusmenetelmät

Tuotekehitysprojektin toteutus suunnitelmallisesti ja raportoiden tiimisyöskentelynä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Will be announced at the beginning of the course.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektiin, hallitsee tuotekehityksen työkaluja ja soveltaa niitä yksinkertaisissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskeli osallistuu tiiviisti projektityöhön, hallitsee tuotekehityksen työkaluja ja työskentelee ohjatusti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin ja aikataulun itsenäisesti, Hän käyttää tuotekehitystyökaluja omatoimisesti työssään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, raportointi, tuloksen laatu, esittely

Esitietovaatimukset

Sulautetut järjestelmät, tietokonetekniikka, ohjelmoinnin perusteet.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will practice the use of the English language as a means of communication throughout their studies and will get constant practice of its use by sorting out studying and living in a new cultural surroundings different from that of their home country and university.

Sisältö

Basics of English speaking practice at studying and living in a foreign country.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

There are several mistakes and mispronunciations in the oral presentation. However, the message is mainly understandable.
The students have a one-sided command of the basic vocabulary and grammar.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

There are a few mispronunciations and grammatical errors in the oral presentation, but the main message comes across. Fluent basic knowledge of the language. Hesitation slows down the speech.
The student has a fairly good command of the vocabulary of their branch as well as standard language. The student uses basic structures of the language almost without mistakes.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

There are no mistakes in the oral presentation. The pronunciation and rate of speech is natural. All in all the speech is free and fluent and easy to follow. The student reacts properly when communicating with other people.
The student has a good command of vocabulary and uses structures fluently.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will practice the use of the English language as a means of communication throughout their studies and will get constant practice of its use by sorting out studying and living in a new cultural surroundings different from that of their home country and university.

Sisältö

Basics of English speaking practice at studying and living in a foreign country.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Accomplishment of learning outcomes is demonstrated in final interview and discussion.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Bachelor of Engineering, Automation Engineering
Opettaja
 • Marko Hietamäki
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • AE21
  Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Upon completion of the course, students will be able to use measuring devices and software. Students will apply measuring devices and sensors, handle and verify collected signals. They will be able to develop and design various measuring equipment and methods.

Sisältö

- Various sensor circuits: temperature, moisture, light, force, etc.
- Signal amplifiers
- Measuring methods
- Sensor module connections
- Analyzing measurements
- Post-processing with an appropriate software

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student will do the job of the course assignments successfully. The student is very sufficiently familiar with subjects.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student will do the job of the course assignments well. The student is very familiar with subjects.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student will do the job of the course assignments perfectly. The student is very well familiar with subjects.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will understand the functions of numerically controlled (NC) machines. They will be competent in independently using and programming NC machines.

Sisältö

- Types of NC machines and their functions
- Computerized production environment
- Using an NC machine and safety
- Attachment systems
- Tool systems
- Machining parameters
- G and M codes
- Machining co-ordinates
- CAM software and NC programming with a 3D model of a product

Students do programming assignments manually and with the MasterCAM software.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with the basic nc-machine operations.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

As above. In addition, students will be able to use the NC-machine workpieces with easy preparation. In addition, controls require error conditions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

As above. In addition, students will be able to use independently NC-machine workpieces manufacture and use CAM-software.

Esitietovaatimukset

Compurer Aided Manufacturing

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will learn how to create multi-axis motion control systems using frequency converters, AC motors, servo-drives and servo-motors. They will also learn to implement energy-efficient automation systems required by motion control by using fieldbuses.

Sisältö

Controlling a goods processing station using programmable logic, servo-drive and servo-motor, PLC, frequency converters and AC motors, multi-axis motion control using a PC-based controller, signals and data transmission solutions commonly used in motion control instruments.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 108 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well principles of multi-axis motion control and fieldbus communication.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize learned skills in demanding projects.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin moniakselisen liikkeenohjauksen ja kenttäväyläkommunikoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn to create 3D part models, sheet metal models, sub-assembly and assembly models. They will also learn to create assembly and component drawings by using CAD software. They will also learn basic knowledge of the theory of technical drawing and understand the symbols used in mechanical drawing. Consideration of sustainable development and recyclability in design

Sisältö

- Theory of technical drawing
- 3D modelling and general theory of modelling systems
- 3D modelling of products and assembly models
- Drawing planes and sheet metal designing
- Diagrams and their standardized symbols
- International standards for technical drawing

Students will do exercises using the Solid Edge 3D CAD programme.

Oppimateriaalit

Recommended or Required Reading
Hand-outs and the following literature as assigned by the lecturer:
Cesil Jensen et al. 2008. Engineering Drawing & Design, Seventh Edition, McGraW-Hill International Edition, ISBN 978-0-07-128420-2
- Laakko T. et al. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY: Helsinki. pp. 312.
- Hietikko E. 1996. Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567: Helsinki. pp. 238.
- Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava: Keuruu. pp. 290.

Opetusmenetelmät

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods
- Lectures
- Supervised computer work
- Assignments

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Student's Workload
49h lectures, exercises
49h assignments, preparing for exams

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with the standard machine drawing symbols and be able to model 3D workpieces.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students are able to model the 3D workpieces, create drawings and small assemblies.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students can do a demanding product design.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment Methods
Assignments and an examination

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student can model a basic workpiece and make a technical drawing for it.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student can model a basic workpiece and make a good technical drawing for it. In addition, student can make an assembly drawing and parts list.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student can utilize cad system very versatile. Student can model a basic workpiece and make a good technical drawing for it. In addition, student can make an assembly drawing and parts list, exploded views and sheet metal models.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students can write object-oriented programs and can use objects concepts and principles. Strengthen the foundations for programming skills that are important for sustainable development and cost-effective operation.

Sisältö

- Class and object
- Encapsulation
- Inheritance and polymorphism
- Exceptions
- Abstract classes
- Delegates
- File management
- Attributes

Internationally known programming platforms are used as programming tools.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of object-oriented programming.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to apply the most important object-oriented programming methods in his training work.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to apply a variety of object-oriented programming methods in his training work.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will be competent in explaining how simulation can be utilized in industry. They will be adept in modelling basic manufacturing elements, such as beginning inventories, buffer storage, machines and conveyors and in making a factory simulation model for the production line of bulk goods. Students will also be competent in identifying problems in production and making a simulation model to improve a given situation.

Sisältö

Fundamental principles of simulation and application examples, properties of simulation tools, areas of use and limitations, phases of a simulation project and what it involves, use of simulation software.

Oppimateriaalit

Lecture material, Lecture demonstrations, Assignments, Product and programming manuals

Opetusmenetelmät

Lectures, Demonstrations, Assignments, Course Exercise (group work). used software during cource is Siemens Plant Simulation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A total of 100 hours studying, which includes 40 hours of classroom education.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course Exercise (60%), Written theory exam (30%), Other exercises (10%)

Hylätty (0)

Student has not passed theoretical exam or course exercise is rejected.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Students master the learning outcomes satisfactorily.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Students master the learning outcomes as well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students master the learning outcomes to be commended.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will become familiar with various topics of interest concerning machine automation during a topic-related project. During the project, students will also learn about project management, finding appropriate information independently, and develop their problem-solving skills.

Sisältö

Students may begin discussing their project with the co-ordinating lecturers during the Machine Automation 1 course. At this time, students should have some idea of the topic they wish to do the project on.

Opetusmenetelmät

Ohjaustapaamiset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiraportti

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Pekka Lager
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

The student is able to understand the fundamental concepts of quality as a tool of industrial and business environment.

Sisältö

- Introduction to quality management. What does this concept include?
- Quality standards, ISO 9000 and its derivatives, Malcom Baldridge quality award.
- Quality evaluation tools;
- Pareto analysis
- fishbone diagram
- FMEA
- QFD
- balance score card
- the Deming quality cycle, PDCA
- overview to the pioneers of quality, W. Deming, K. Ishikawa, J. Juran

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student can answer some of arbitrary questions about the contents described above. However, the student is not able to produce any deeper picture about the entire concept.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is clearly showing capability to understand the entire concept. He or she can give a comprehensive answer to any question related to contents.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition to what is required for grade 3-4 the exercise, quality manual, must represent a complete and realistic description of a real quality manual.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn about various types of robots and examine robots and how to use them in factory automation and other areas where robots are needed. They will know the structure, features and co-ordinations of robots as well as the periphery devices used in robots. Students will be competent in handling and programming industrial robots on- and offline. The course provides fundamental knowledge of robotics and an ability to design and select equipment for the automatic handling of products.

Sisältö

Types of robots, Industrial robots: mechanical structure, control systems, features, co-ordinations ja periphery devices, Handling an ABB industrial robot and on- and offline programming, Handling a Motoman robot and online programming, Working with robots and practicing programming in the laboratory

Oppimateriaalit

- Lecturer's material
- Demonstrations during lectures
- Assignments
- Product and programming manuals

Opetusmenetelmät

Lectures, exercises, laboratory assignments with ABB, Fanuc, Yaskawa, Omron (mobile) and Universal robots.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A total of 100 hours studying, which includes 17 hours of classroom education and 18 hours of laboratory assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students master the learning outcomes satisfactorily.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students master the learning outcomes as well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students master the learning outcomes to be commended.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written examination (50%) and robot programming examination (50%).
The course grade scales between 1-5.

Hylätty (0)

Student has not passed theoretical or practical exam.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Students master the learning outcomes satisfactorily.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Students master the learning outcomes as well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students master the learning outcomes to be commended.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Student can define, design and implement a software product. Student is able to work as a project manager.

Sisältö

- Product development process
- Project management
- Phases of a software development process
- Managing a software project

Opetusmenetelmät

Luennot ja projektityö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well the principles

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize the learned skills in the exercises

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP22
  International Professional Studies

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä.
Opiskelija ymmärtää oman koulutusalan laajoja tekstejä ja niiden sanastoa.
Opiskelija osaa selvittää lyhyesti tekstien keskeisimmän sisällön suullisesti tai kirjallisesti.
Opiskelija osaa vaativankin sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa.

Sisältö

- tekninen lukeminen ja kirjoittaminen
- opinnäytetyön tiivistelmän laadinta
- oman erikoisalan tekstit

Oppimateriaalit

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita. 2014 tai uudempi painos
Muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisillä tunneilla. Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

28h kontaktitunteja, 53h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtökohtana lukiotason opinnot tai vastaavat taidot englannin kielessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa opintojakson asiat erinomaisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivisuus tunneilla

Hylätty (0)

Kirjallisessa kokeessa tuotetussa tekstissä on niin paljon virheitä, että tekstin viesti ei välity ja /tai tekstin sisältö ei vastaa tehtävänantoa.

Suullisen esityksen sisältö ei vastaa tehtävänantoa, ja /tai opiskelija ei kykene esittäämään valitsemaansa aihetta ymmärrettävästi. Isot puutteet kieliopissa ja ääntämisessä estävät viestin välittymisen.

Poissaolot tunneilta yli 50%.

Vaadittuja tehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.