Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena

Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 15.03.2022

Ajoitus

18.04.2022 - 31.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena
Opettaja
  • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
  • HEJO22
    HEJO22, Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen esimiestyön perusteet. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Sisältö

esimies strategian toteuttajana
- valmentava esimies
- suorituksen johtaminen
- ongelmia ratkova esimies
- esimies työhyvinvoinnin johtajana
- etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen
- muutoksen johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää esimiestyötä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esimiestyön kokonaisuuden ja osaa analysoida ja kehittää tuloksellista esimiestyötä.