Siirry suoraan sisältöön

Web-ohjelmointi

Laajuus:
45 op

Web-ohjelmointi

Ilmoittautumisaika

27.01.2022 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Web-ohjelmointi
Opettaja
  • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
  • WEB22
    Web-ohjelmointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa ylläpitää Linux-palvelimia

Sisältö

Linux-serverin ominaisuudet, asennus, käyttöönotto ja hallinta.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

5 Opiskelija osaa kiitettävästi kurssilla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa niitä.
4 - 3 Opiskelija osaa kurssin keskeiset asiat
2 - 1 Opiskelija osaa kurssin perusasiat

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.