Siirry suoraan sisältöön

Julkiset hankinnat

Laajuus:
10 op

Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 01.11.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Julkiset hankinnat
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • JUHA22S
  Julkiset hankinnat
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata julkisten hankintojen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toteutusprosessin sekä toteuttaa julkisen hankinnan.

Sisältö

Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee julkisten hankintojen perusteet. Hän tietää, mitä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan ja kuinka julkiset hankinnat toteutetaan. Hän osaa esittää julkisten hankintojen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija pystyy kuvaamaan erilaisia julkisten hankintojen toteuttamisvaihtoehtoja. Opiskelija osaa määritellä vaihtoehtoisia vertailukriteerejä julkisiin hankintoihin. Opiskelija osaa toteuttaa kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa perustellusti valita toteutusvaihtoehtoja erilaisille julkisille hankinnoille. Opiskelija osaa toteuttaa EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan.

Ilmoittautumisaika

20.04.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

07.03.2023 - 08.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Julkiset hankinnat
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • JUHA22S
  Julkiset hankinnat
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä työvälineitä ja ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa.

Sisältö

Julkisissa hankinnoissa hyödynnettävät sähköiset työvälineet ja ratkaisut sekä niiden hyödyntäminen hankintaprosessissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tunnistaa julkisten hankintojen erilaisia sähköisiä työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa toteuttaa julkisen hankinnan sähköisesti (laki julkisista hankinnoista) ja laatia hankintailmoituksen sähköistä työvälinettä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia sähköisiä ratkaisuja erityyppisissä julkisissa hankinnoissa, sekä hankintayksikön että tarjoajan rooleissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 21.09.2022

Ajoitus

15.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Julkiset hankinnat
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • JUHA22S
  Julkiset hankinnat
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun toteuttamisen julkisissa hankinnoissa.

Sisältö

Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee markkinakartoituksen perusteet julkisissa hankinnoissa. Hän tietää, mitä markkinakartoituksella julkisissa hankinnoissa tarkoitetaan ja kuinka markkinakartoitus toteutetaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija pystyy kuvaamaan markkinavuoropuhelun eri toimijat ja markkinavuoropuhelun toteuttamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa liittää markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun julkisen hankinnan prosessiin. Opiskelija tunnistaa markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun erityistilanteet julkisissa hankinnoissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet

Ilmoittautumisaika

20.04.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 24.01.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Julkiset hankinnat
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • JUHA22S
  Julkiset hankinnat
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa ja tunnistaa markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi markkinaoikeuden ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Opintojaksolla perehdytään markkinaoikeuden perusteluihin valitusten hyväksymisessä tai hylkäämisessä erilaisissa hankinnoissa ja erilaissa hankintatilanteissa, kuten menettelytavoissa, vertailukriteereissä, ja tietojen ilmoittamisessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa. Opiskelija tunnistaa markkinaoikeuden ratkaisut julkisissa hankinnoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hakea ja hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja hankinnan valmisteluvaiheessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa muodostaa markkinaoikeuden ratkaisuista perusteluja omille valinnoilleen hankintaprosessin eri vaiheissa, sekä hankintayksikön että tarjoajan rooleissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet