Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
60 op

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173


Petteri Mäkelä
Sähköposti: petteri.makela(a)seamk.fi
Puhelin: 0408302351

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Aapo Koski
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ22
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • WEB22
  Web-ohjelmointi
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

Sisältö

- Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
- Versionhallinta (git)
- Ohjelmistotestaus
- Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
- Kontitus (Docker)

Aika ja paikka

Lauantaisin SeAMK:lla sekä Teams:ssä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja luennoilla viitattu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot (myös tallenteet), harjoitustyöt, projektityö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 5x6 h, yhteensä 30 h
Harjoitustyöt 2 kpl, à 4-6 h, yhteensä 8-12 h
Projektityö ~12 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija hallitsee erilaiset testauksen välineet ja osaa suunnitella testattavia järjestelmiä. Opiskelija hallitsee Devops-kehityksen ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi projektityön perusteella, hyvistä harjoitustöistä arvosanan korotus.

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotannon peruskurssi