Siirry suoraan sisältöön

Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallitLaajuus (5 op)

Tunnus: 9B00BT10

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu alan kehityssuuntiin ja perehtyy maatalousyritysten toiminnan kehittämiseen kokonaisuutena. Hän perehtyy prosessien merkitykseen kokonaisuuden osana. Opintojakson suoritettuaan hän kykenee arvioimaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kriittisesti. Opiskelija tuntee yhteistyön, teknologisen kehityksen ja yrityskoon tuomat mahdollisuudet maatalousyrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

-Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen
-Prosessien johtaminen osana kokonaisuutta
-Yhteistyömuodot
-Verkostoituminen

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille ja tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan suoritus hyväksytään, kun hän osaa hyödyntää vaihtoehtoisia toimintamalleja maatalousyrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi sekä pystyy tarkastelemaan yhteistyön ja verkostoitumisen hyötyjä ja haittoja.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

15.04.2023 - 07.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu alan kehityssuuntiin ja perehtyy maatalousyritysten toiminnan kehittämiseen kokonaisuutena. Hän perehtyy prosessien merkitykseen kokonaisuuden osana. Opintojakson suoritettuaan hän kykenee arvioimaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kriittisesti. Opiskelija tuntee yhteistyön, teknologisen kehityksen ja yrityskoon tuomat mahdollisuudet maatalousyrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

-Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen
-Prosessien johtaminen osana kokonaisuutta
-Yhteistyömuodot
-Verkostoituminen

Oppimateriaalit

– Latvala, T., Väre, M. & Niemi, J. (toim.) 2022. Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2022. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 44/2022. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
– Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (osin).
– Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59.
– Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
– Ryhänen, M. & Nissinen, K. (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8.
– Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178.
– Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161.
– Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C13.
– Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
– Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.
– Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (toim.) 2015. Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon –hanke. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 81: 1-84.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitustyö ja omatoiminen oppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Todellisille maatalousyrityksille rakennetaan vaihtoehtoisia toimintamatapoja. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat suosittelevat maatalousyrittäjille parhaiten sopivan toimintatavan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta teoriaopetusta 32 h ja ryhmätehtävän tekoa ja tarkastusta 103 h. Ryhmätehtäviä ohjataan Teamsin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille ja tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan suoritus hyväksytään, kun hän osaa hyödyntää vaihtoehtoisia toimintamalleja maatalousyrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi sekä pystyy tarkastelemaan yhteistyön ja verkostoitumisen hyötyjä ja haittoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa 80 % tai tentti. Lisäksi hyväksytty harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen

Ilmoittautumisaika

24.08.2020 - 10.04.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 28.08.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Vastuuhenkilö

Matti Ryhänen

Opiskelijaryhmät
 • YRKK20A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • MAAJOHT20
  Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu alan kehityssuuntiin ja perehtyy maatalousyritysten toiminnan kehittämiseen kokonaisuutena. Hän perehtyy prosessien merkitykseen kokonaisuuden osana. Opintojakson suoritettuaan hän kykenee arvioimaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kriittisesti. Opiskelija tuntee yhteistyön, teknologisen kehityksen ja yrityskoon tuomat mahdollisuudet maatalousyrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

-Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen
-Prosessien johtaminen osana kokonaisuutta
-Yhteistyömuodot
-Verkostoituminen

Oppimateriaalit

Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2019. Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (osin)
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
Ryhänen, M. & Nissinen, K. (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31.
Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.
Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (toim.) 2015. Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon –hanke. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 81: 1-84.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C13.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitustyö ja omatoiminen oppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Todellisille maatalousyrityksille rakennetaan vaihtoehtoisia toimintamatapoja. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat suosittelevat maatalousyrittäjille parhaiten sopivan toimintatavan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta teoriaopetusta 32 h ja ryhmätehtävän tekoa ja tarkastusta 103 h. Ryhmätehtäviä ohjataan myös Teamsin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille ja tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan suoritus hyväksytään, kun hän osaa hyödyntää vaihtoehtoisia toimintamalleja maatalousyrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi sekä pystyy tarkastelemaan yhteistyön ja verkostoitumisen hyötyjä ja haittoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa 80 % tai tentti. Lisäksi hyväksytty harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen