Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemuslaadun kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: KA00CB05

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansallisiin aiheeseen liittyviin toimenpideohjelmiin ja suosituksiin. Opiskelija tunnistaa, tietää ja osaa soveltaa ravitsemuslaadun kehittämisen mahdollisuuksia ruokaketjun toiminnan eri vaiheissa, erityisesti suunnittelussa, tuotesuunnittelussa, tuotevalikoiman hallinnan sekä tuotannon ja palvelusuunnittelun eri vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemuslaadun kehittämisprojekteja.

Sisältö

-ravitsemussuositukset,- toimenpideohjelmat ja niiden soveltaminen
-ravitsemuslaadun kehittämisprojekti

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015) tai vastaavan oppisisällön hallinnan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa rakentaa ravitsemuslaadun kehittämisprojektin ja esitellä ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyviä suosituksia ja toimenpideohjelmia ja osaa hyödyntää niitä omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija osaa rakentaa analysoiden ja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä hyvin omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa rakentaa monipuolisesti analysoiden ja valintoja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä laaja-alaisesti omassa kehittämisprojektissaan.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 12.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jarmo Alarinta
 • Anna Tall
 • Kaija Nissinen
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kansallisiin aiheeseen liittyviin toimenpideohjelmiin ja suosituksiin. Opiskelija tunnistaa, tietää ja osaa soveltaa ravitsemuslaadun kehittämisen mahdollisuuksia ruokaketjun toiminnan eri vaiheissa, erityisesti suunnittelussa, tuotesuunnittelussa, tuotevalikoiman hallinnan sekä tuotannon ja palvelusuunnittelun eri vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemuslaadun kehittämisprojekteja.

Sisältö

-ravitsemussuositukset,- toimenpideohjelmat ja niiden soveltaminen
-ravitsemuslaadun kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Ravitsemustaito 2015 (tai uudempi): Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M.
Voimassa olevat yleiset ja erityisryhmien ravitsemussuositukset
Kansalliset väestön ravitsemuksen edistämistä koskevat asiakirjat
Muu kirjallisuus esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkossa tehtävä tentti
Oppimispäiväkirja
Ravitsemuslaadun kehittämistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan ennen opintojakson alkua/opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015 tai uudempi) tai vastaavan oppisisällön hallinnan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa rakentaa ravitsemuslaadun kehittämisprojektin ja esitellä ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyviä suosituksia ja toimenpideohjelmia ja osaa hyödyntää niitä omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija osaa rakentaa analysoiden ja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä hyvin omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa rakentaa monipuolisesti analysoiden ja valintoja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä laaja-alaisesti omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (HYV/HYL)
Ravitsemuslaadun kehittämistehtävä
Oppimispäiväkirja (HYV/HYL)

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015) tai vastaavan oppisisällön hallinnan

Ilmoittautumisaika

01.06.2020 - 01.11.2020

Ajoitus

19.10.2020 - 24.01.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jarmo Alarinta
 • Soili Alanne
 • Margit Närvä
 • Anna Tall
 • Kaija Nissinen
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Kaija Nissinen

Opiskelijaryhmät
 • RAVIYAMK20
  Kehity ruokaketjun ravitsemusosaajana ja -viestijänä, Avoin YAMK
 • YRKK20I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kansallisiin aiheeseen liittyviin toimenpideohjelmiin ja suosituksiin. Opiskelija tunnistaa, tietää ja osaa soveltaa ravitsemuslaadun kehittämisen mahdollisuuksia ruokaketjun toiminnan eri vaiheissa, erityisesti suunnittelussa, tuotesuunnittelussa, tuotevalikoiman hallinnan sekä tuotannon ja palvelusuunnittelun eri vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemuslaadun kehittämisprojekteja.

Sisältö

-ravitsemussuositukset,- toimenpideohjelmat ja niiden soveltaminen
-ravitsemuslaadun kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Ravitsemustaito 2015 (tai uudempi): Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M.
Voimassa olevat yleiset ja erityisryhmien ravitsemussuositukset
Kansalliset väestön ravitsemuksen edistämistä koskevat asiakirjat
Muu kirjallisuus esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkossa tehtävä tentti
Oppimispäiväkirja
Ravitsemuslaadun kehittämistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan ennen opintojakson alkua/opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015 tai uudempi) tai vastaavan oppisisällön hallinnan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa rakentaa ravitsemuslaadun kehittämisprojektin ja esitellä ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyviä suosituksia ja toimenpideohjelmia ja osaa hyödyntää niitä omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija osaa rakentaa analysoiden ja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä hyvin omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa rakentaa monipuolisesti analysoiden ja valintoja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä laaja-alaisesti omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (HYV/HYL)
Ravitsemuslaadun kehittämistehtävä
Oppimispäiväkirja (HYV/HYL)

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015) tai vastaavan oppisisällön hallinnan