Siirry suoraan sisältöön

Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2B3-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.07.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

25.10.2021 - 06.03.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Petri Koistinen

Opiskelijaryhmät

  • MRAK20
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija tuntee rakennesuunnittelua koskevan normiohjauksen periaatteet.

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa talonrakentamisen runkojärjestelmät, niiden toimintaperiaatteet ja runkojärjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Opiskelija tuntee kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet.

Sisältö

- Rakennesuunnittelutehtävät ja suunnitteluprosessin kulku
- Rakennuksen runkojärjestelmät ja kantavat rakenneosat
- Runko rakennustyypin ja rakennusmateriaalin mukaan
- Kuormien siirtyminen rakennusosalta toiselle
- Rakenteiden kuormat
- Kuormitusyhdistelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista opintojakson perusasioihin liittyviä tehtäviä, jotka ovat opintojaksolla käsiteltyjen tehtävien kaltaisia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksoon sisältyviä perusasioita, ja soveltaa niitä erilaisiin tehtäviin ja perustella ratkaisut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista. Hän osaa valita oikeat ratkaisumenetelmät opintojakson asioihin liittyvien ongelmien ratkaisuun ja perustella ratkaisunsa loogisesti.

Esitietovaatimukset

Statiikka. Talonrakennus.