Siirry suoraan sisältöön

Elintarvikekehittäjä: ELIKE23

Tunnus: ELIKE23

Kesto:
1.5 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

Elintarviketeollisuudella on keskeinen rooli ruuan tarjoajana, tuottajana, tekijänä ja kehittäjänä. Elintarviketeollisuus kehittyy ja kansainvälistyy, mikä luo tarvetta osaamiselle ja uusille osaajille. Elintarvikealalla työtehtävät ovat monipuolisia ja työntekijöiltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa.
Elintarvikekehittäjä (30 op) -opintokokonaisuus antaa selityksen elintarvikkeiden valmistuksessa tapahtuville ilmiöille. Opiskelija ymmärtää, miksi eri vaiheita elintarviketeollisuudessa tehdään. Opiskelija saa valmiuksia uusien elintarvikkeiden kehittämiseen sekä valmistusprosessien parantamiseen. Kokonaisuus tarjoaa myös hyvän ymmärryksen alan toimintaympäristöstä. Opinnot perehdyttävät elintarvikelainsäädäntöön ja ruokaturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
ELIKE23-1001
Elintarvikekehittäjä

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX60 Pakkaustekniikka 3 3 3 1 1 1
8B00CX64 Elintarvikealan lainsäädäntö 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC03BE30051 Elintarvikekemia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5 5 5 2.5 2.5
ELIKE23-1002
Vaihtoehtoiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
8B00DK53 Lihateknologia 3 3 3 1.5 1.5
8B00DK54 Meijeriteknologia 3 3 3 1.5 1.5
8B00DK55 Vilja- ja kasvisteknologia 4 4 4 2 2
8B00CX62 Biokemia ja -prosessitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
Yhteensä 30 15 18 15 18 0 5.1 5.1 5.1 9 9 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ELIKE23-1001
Elintarvikekehittäjä

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX60 Pakkaustekniikka 3
8B00CX64 Elintarvikealan lainsäädäntö 2
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
KC03BE30051 Elintarvikekemia 5
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5
ELIKE23-1002
Vaihtoehtoiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
8B00DK53 Lihateknologia 3
8B00DK54 Meijeriteknologia 3
8B00DK55 Vilja- ja kasvisteknologia 4
8B00CX62 Biokemia ja -prosessitekniikka 3