Siirry suoraan sisältöön

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi: KTDIPL23

Tunnus: KTDIPL23

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kirjasto- ja tietopalvelualan tehtäviä ammatikseen harkitseville.
Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöille, jotka työskentelevät kirjastoissa ja haluavat kehittää
asiantuntemustaan nykypäivän työelämän vaatimusten mukaiseksi.
OPINTOJEN RAKENNE:
Opinnot koostuvat kuudesta moduulista, jotka on ryhmitelty aihealueittain. Ammatillisen kasvun moduulin opintojaksot ovat pakollisia ja niiden suoritus alkaa ensimmäisenä. Loput opinnot ovat vapaasti valittavissa muista viidestä moduulista kuitenkin siten, että opintoja tulee valita vähintään kolmesta eri moduulista.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024
KTDIPL23-1001
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

11
KD18BAKM01 Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6 6 6 2 2 2
4A00CU27 Tiedonhaku ja -organisointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KTDIPL23-1003
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 49)

49
KTDIPL23-1002
Kehittämisen moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 19)

0 - 19
4A00CW07 Kokoelmien kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
4A00CU26 Palvelumuotoilu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CW05 Kirjastopalvelujen kehittäminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KD18CJOH02 Asiakkuuksien johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KTDIPL23-1006
Pedagogiikan moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4A00CW79 Ohjaustaidot 5 5 5 2.5 2.5
KD18BKPM02 Mediakasvatus ja monilukutaito 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CW75 Lastenkirjastotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KTDIPL23-1005
Sosiaalinen kirjasto –moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4A00CW72 Hakeutuvat kirjastopalvelut 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD18BSKM02 Tapahtumatuotanto 5 5 5 2.5 2.5
KTDIPL23-1007
Viestinnän moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

0 - 14
KD18BPAM03 Kirjastoalan markkinointiviestintä 4 4 4 2 2
4A00BR98 Tiedon visualisointi 5 5 5 2.5 2.5
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KTDIPL23-1008
Tiedonhallinnan moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4A00CU28 Tiedonhaku 2 5 5 5 2.5 2.5
KTDIPL23-1010
Kirjastoalan työtehtävät tutuksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4A00DI96 Kirjastoalan tehtävät tutuksi 10
Yhteensä 60 21 49 4 21 25 24 4 7.1 7.1 7.1 12.5 12.5 8.1 8.1 8.1 2 2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KTDIPL23-1001
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

11
KD18BAKM01 Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
4A00CU27 Tiedonhaku ja -organisointi 5
KTDIPL23-1003
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 49)

49
KTDIPL23-1002
Kehittämisen moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 19)

0 - 19
4A00CW07 Kokoelmien kehittäminen 5
4A00CU26 Palvelumuotoilu 5
4A00CW05 Kirjastopalvelujen kehittäminen 4
KD18CJOH02 Asiakkuuksien johtaminen 5
KTDIPL23-1006
Pedagogiikan moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4A00CW79 Ohjaustaidot 5
KD18BKPM02 Mediakasvatus ja monilukutaito 5
4A00CW75 Lastenkirjastotyö 5
KTDIPL23-1005
Sosiaalinen kirjasto –moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4A00CW72 Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
KD18BSKM02 Tapahtumatuotanto 5
KTDIPL23-1007
Viestinnän moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

0 - 14
KD18BPAM03 Kirjastoalan markkinointiviestintä 4
4A00BR98 Tiedon visualisointi 5
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
KTDIPL23-1008
Tiedonhallinnan moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4A00CU28 Tiedonhaku 2 5
KTDIPL23-1010
Kirjastoalan työtehtävät tutuksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4A00DI96 Kirjastoalan tehtävät tutuksi 10