Siirry suoraan sisältöön

Empowerment in Social Work: IEPSW22F

Tunnus: IEPSW22F

Kesto:
0.5 vuotta (32 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Ohjelma sisältää seuraavat opintojaksot englannin kielellä toteutettuina: Introduction to Social Work Studies in Finland, Introduction to Welfare Society, Empowering Social Work, Facilitaing Activity-based Groups, Use of Pictures in Group Activities, Communication and Media in Social Work, Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work.
Ohjelmassa kansainvälisessä vaihdossa olevat opiskelijat opiskelevat yhdessä tutkinto-ohjelman opiskeljoiden kanssa sekä teoriaopinnoissa että harjoittelujaksoilla.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa kehitetään eri osapuolilta saatujen kokemusten ja opiskelijoiden antaman opintojaksopalautteen perusteella.
Työelämäyhteistyö toteutuu harjoittelun muodossa. Opiskelijat huomioivat työelämän ilmaisemat tarpeet ja aloitteet harjoittelujaksoa suunnitellessaan ja suorittaessaan.

Lisätiedot

Ohjelma sijoittuu syyslukukauteen. Tutkinto-ohjelman opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille toukokuussa tulevan lukuvuoden ilmoittautumisen yhteydessä. Opintoja voidaan valita ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opintoihin opintojen sisällöstä riippuen.

Osaamistavoitteet

Ohjelman suoritettuaan opiskelijat tuntevat pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusperiaatteet ja osaavat tarkastella hyvinvointimallia kansainvälisestä vertailevasta näkökulmasta. Opiskelijat tietävät sosiaalityön koulutuksen rakenteen ja ajankohtaiset haasteet Suomessa. He osaavat sijoittaa valtaistavat sosiaalityön menetelmät sosiaalialan ammattityön kontekstiin ja heillä on taitoja soveltaa luovia ja valtaistavia menetelmiä harjoittelussaan.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
1. / 2022 2. / 2022
IEPSW22F-1001
Empowerment in Social Work

(Valitaan kaikki)

32
BE00BT36 Introduction to Social Work Studies in Finland 3 3 3 1.5 1.5
SOSEM20 Introduction to Welfare Society 3 3 3 1.5 1.5
SOSEM30 Empowering Social Work 4 4 4 2 2
SOSEM40 Facilitating Activity-Based Groups 4 4 4 2 2
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4 4 4 2 2
SOSEM60 Communication and Media in Social Work 4 4 4 2 2
SOSEM70 Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10 10 10 5 5
Yhteensä 32 32 32 16 16

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.