Siirry suoraan sisältöön

Web-suunnittelu (4 op)

Toteutuksen tunnus: LT00CI42-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 12.12.2021

Ajoitus

13.01.2022 - 28.02.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Verkkoliiketoiminta

Opettaja

  • Mikko Kulmala

Opiskelijaryhmät

  • VETO22
    VETO22, Verkkoliiketoiminnan osaaja

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään toimivan standardinmukaisen verkkopalvelun (verkkosivuston) standardia merkkauskieltä ja tyylisivukieltä käyttäen
- luoda ja muokata verkkopalvelun grafiikkaa
- käyttää käytössä olevaa verkkojulkaisujärjestelmää verkkopalvelun toteutuksessa
- julkaista verkkosivuston www-palvelimella

Sisältö

- verkkopalvelun käytettävyys ja saavutettavuus
- verkkosivujen suunnittelu
- verkkosivujen tuottaminen
- toteutuksen apuvälineet
- merkkauskieli HTML5
- tyylikieli CSS
- web-julkaisujärjestelmän käyttö
- perusgrafiikan tuottaminen verkkosivuille
- verkkosivujen julkaiseminen Internetissä

Oppimateriaalit

Opintomateriaalit Moodlessa, verkkolähteet

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin verkko-opintoina.
Opintojaksolla on kolme lähiopetuskertaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h, itsenäinen työskentely 96h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda verkkosivuja verkkojulkaisujärjestelmällä. Hän osaa käyttää HTML 5-kielen ja CSS-kielen tärkeimpiä koodeja verkkosivuillaan. Opiskelija osaa julkaista verkkosivuja käytössä olevalla www-palvelimella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista verkkosivuston käyttäen HTML 5- ja CSS-kieltä ja verkkojulkaisujärjestelmää. Opiskelija osaa huomioda käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa. Opiskelija tuntee verkkosivuston suunnitteluprosessin eri vaiheet ja ymmärtää niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston eri tekniikoita monipuolisesti käyttäen. Opiskelija osaa arvioida verkkosivuston käytettävyyttä ja esteettömyyttä toteutuksen alkuvaiheesta lähtien. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan eri suunnitteluprosessin vaiheissa ja arvioida työn tuloksia. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää sivustoa paremmaksi liiketoiminnan kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot