Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BX93-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 31.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 16.01.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Marika Toivonen
  • Pedro Moreno Sánchez

Opiskelijaryhmät

  • TH20
    Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata digistalisaation ja eTerveyden käsitteen sisällön ja hyödyntää sen sovelluksia hoitotyössään.
Opiskelija ymmärtää digitalisaation eTerveyden ja tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Digitalisaatio ja eTerveys käsitteenä ja sen osa-alueet, tietoturvallisuus. Keskeiset digitalisaatioon eTerveys- sovellusalueet.

Oppimateriaalit

Moodlemateriaalit ja muut ajankohtaiset lähteet

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäiset tehtävät, ryhmätyöskentely, seminaari

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aloitusluento 4h
opintokäynti 4h
seminaari 6h
Itsenäinen työskentely 13h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = H
Opiskelija osaa kuvata eTerveyden käsitteen sisällön.
Opiskelija osoittaa perehtyneensä terveysteknologiseen tai digitaalisuutta hyödyntäviin sovelluksiin eri- ikäisten potilaiden hoitotyössä sekä hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa.
Opiskelija osoittaa perehtyneensä tietoturvallisuuteen
Opiskelija on osallistunut aktiivisesti tunneille / kokoavaan seminaariin, tehnyt annetut tehtävät.

Hylätty = 0
Opiskelija ei osaa kuvata eTerveyden käsitettä, ei ole perehtynyt terveysteknologisiin tai digitaalisuutta hyödyntäviin sovelluksiin, eikä ole perehtynyt tietoturvallisuuteen,
Opiskelija ei ole osallistunut tunneille / seminaariin.
Opiskelija ei ole palauttanut opintojakson tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen, lähiopetukseen osallistuminen (100% läsnäolo)

Esitietovaatimukset

Terveysteknologia hoitotyössä opintojakson hyväksytty suorittaminen.