Siirry suoraan sisältöön

Materiaalitekniikka 2 (4 op)

Toteutuksen tunnus: 8C00CC65-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 11.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Konetekniikka

Opettaja

  • Jussi Yli-Hukkala

Opiskelijaryhmät

  • MKONE19
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, itseopiskelu, ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö, ainetta rikkovat aineenkoetusmenetelmät, lujuus, kovuus, sitkeys
- Metallien muovaaminen, parametrit ja tunnusluvut, ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- Metallin tutkiminen, vaurioanalyysi, lämpökäsittelyn kertausta, esimerkki vetokappaleesta
- Terästen lämpökäsittelyt, kylmät olosuhteet.
- Terästen ominaisttksia RR teräkset, materiaalistandardit
- Lujat rr teräkset, pinnoittaminen.
- Taivutuskoe, Ragal Galfan, ohutlevyn ominaisuuksia. Superplastiset ominaisuudet ja materiaalit.
- Superplastinen muovausprosessi, suurlujuusteräkset, autonkori, RR putket
- Ruukkin suurlujuusteräkset
- Suurlujuusterästen työstäminen, ruostumattomat teräkset, korroosio, ruostumattoman teräksen hitsaaminen, työstö, lämpökäsittely, esim käytöstä
- Alumiini
- Alumiini, ultraäänitarkastelun teoria
- Ultraäänitarkastelun teoria, harjoitus
- Komposiitit, jäännösjännitys, kertausta, tehtävien läpikäynti
- Tentti, palaute

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tuntiharjoitukset

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia