Siirry suoraan sisältöön

Rakennesuunnitteluprojekti 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: RA00BF08-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 27.02.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Arto Saariaho

Opiskelijaryhmät

  • RAK19TU
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön. Pientalon lupapiirustukset.
Opiskelija mitoittaa pientalon rakenteet ja laatii rakennepiirustukset.

Sisältö

Pientalon lupapiirustukset
Pientalon rakennesuunnittelu
- kuormat
- rasitukset
- kantavien rakenteiden mitoitus ja rungon jäykistys
- lupa- ja rakennepiirustusten laadinta CAD-ohjelmalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti mitoittaa puurunkoisen pientalon rakenteet sekä laatia sen pohjalta rakennepiirustukset.

Esitietovaatimukset

-rakennussuunnittelu
- runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
- puurakenteet 1
- rakennusfysiikka 1