Siirry suoraan sisältöön

Teräsrakenteet 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2J3-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Martti Perälä

Opiskelijaryhmät

  • RAK18SU
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa teräsrakenteiden mitoituksessa.

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija syventää teräsrakenteiden mitoitusvalmiuksia. Opiskelija osaa suorittaa vaativampien teräsrakenteiden mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa suorittaa vaativampien teräsrakenteisten liitosten mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa teräsrakenteiden palomitoituksen perusteet.

Sisältö

- Sauvan kestävyys yhteisvaikutustilanteissa, joissa stabiilius mitoittava
- Pistekuormakestävyys
- Jäykisteiden mitoitus
- Syventävää liitosten mitoitusta (jatkoa perusteille)
- Teräsrakenteiden palomitoituksen perusteet
- Sovellusohjelmien hyödyntäminen teräsrakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää teräsrakenteiden eurokoodia sauvojen perusmitoitustilanteissa sekä yksinkertaisten liitosten mitoituksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää teräsrakenteiden eurokoodia sauvojen perusmitoitustilanteissa, liitosten mitoituksessa sekä palomitoituksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa teräsrakenteiden eurokoodia erinomaisesti erilaisten sauvarakenteiden mitoituksessa, liitosten mitoituksessa, palomitoituksessa ja mitoituksessa yhdistetyille rasitustapauksille huomioiden rakenteiden stabiliteetin.

Esitietovaatimukset

Teräsrakenteet 1, Lujuusoppi, Elementtimenetelmän perusteet .