Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutusLaajuus (10 op)

Tunnus: KG00CR96

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Oppimateriaalit

Carr, W. & Kemmis. S. 1986. Becoming critical. Education Knowledge and Action Research. London:
Routledge / Deakin University Press.

Heikkilä, A. , Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY.

Heikkinen, H., Rovio E. & Syrjälä, L. 2006 tai uudempi. Toiminnasta tietoon. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: WSPY Oppimateriaalit.

Kivipelto, M. 2008. Osallistava ja valtaistava arviointi. Stakesin työpapereita 17/2008. Helsinki: Stakes.

Krogstrup, H.K. 2004. Asiakaslähtöinen arviointi, Bikva-malli. FinSoc Arviointiraportteja 1/2004. Helsinki, Stakes.

Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 13.12.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Oppimateriaalit

Opinnäytetyössä tarvittava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ja ohjaavan opettajan ohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op omaa työksentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op

Ilmoittautumisaika

26.12.2022 - 17.01.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Arja Hemminki
 • Katriina Kuhalampi
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op