Siirry suoraan sisältöön

Master of Business Administration, International Business Management: IBM24

Tunnus: IBM24

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

The programme aims to increase professional knowledge of international business. Having completed the programme, the student has grown into a business management professional capable of independent decision-making, working with management or demanding expert tasks in businesses that operate in the international market or are planning to go international.

The first-year studies focus on the management of international business, which are common to all. The second-year studies consist of the studies advancing the student’s personal career development. Students gain insight in the development of international business and can specialize in project management, digital marketing, entrepreneurship or management and leadership.

The thesis process will start during the first semester. The studies of research and development support the progress of thesis process throughout the study program. Furthermore, the study program includes elective studies which contribute to the student´s professional development.

Multi-modal learning methods are used. Each course includes two two-day contact sessions on an average. The emphasis of learning is on independent work as well as solving distant learning assignments and studying online.The student´s salaried work during their studies and the competencies achieved through it can be used in order to complete a course. This is referred to as employment-integrated learning, and it can also be related to voluntary work or hobbies. It is essential that the things learned through working contribute to the attainment of the learning goals of the course. Learning achieved through employment-integrated learning can be verified, for instance, through skills demonstrations and assignments.

Osaamistavoitteet

.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
IBM24-1001
Common Advanced Professional Studies

(Valitaan kaikki)

35
IBM24-1002
Management of International Business

(Valitaan kaikki)

25
KD00CL38 International Marketing Management 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00DA37 Human Resource Management in International Context 5 5 5 2.5 2.5
5D00DL49 Financial Management and Developing Management Control Systems 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CL51 Strategic Management 5 5 5 2.5 2.5
5D00DS37 Developing an Entrepreneurial Mindset 5 5 5 2.5 2.5
IBM24-1003
Studies of Research and Development

(Valitaan kaikki)

10
KD00BT05 Scientific Writing 3 3 3 1.5 1.5
KD00BT07 Thesis Seminar 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
KD00BT23 Research and Development Methods 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
IBM24-1004
Elective Advanced Professional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
IBM24-1006
Project Management

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
5D00DT22 Project Planning and Controlling 5 5 5 2.5 2.5
5D00DT23 Strategic Project Portfolio Management 3 3 3 1.5 1.5
5D00DT25 Project Management and Digitalization 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5D00DT24 Certification of Project Expertise 2 2 2 0.7 0.7 0.7
IBM24-1008
Digital Marketing

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
5D00DS42 Professional Personal Branding and Influencers 5 5 5 2.5 2.5
KD00DA39 Digital Marketing Strategies 5 5 5 2.5 2.5
IBM24-1009
Management and Leadership

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
KD00CL56 Managing Workplace Diversity and Inclusion 5 5 5 2.5 2.5
5D00DS41 Managing Learning and Development 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5D00DS38 Business Ethics 5 5 5 1.7 1.7 1.7
IBM24-1010
Entrepreneurship

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5D00DS40 Strategies for Business Growth 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00DA40 Global Business Development 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5D00DS43 Global Innovation and Collaboration 5 5 5 2.5 2.5
IBM24-1007
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
KD00BL39 Master's Thesis 30 30 30 15 15
Yhteensä 90 95 30 49.5 45.5 30 0 24.8 24.8 15.4 15.4 15.4 15 15 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Masters Degree Programme in International Business Management competences

1. Research and development competence

Outlines and masters the methods of research and development and evaluates information critically and from the perspective of expertise. Outlines the goals of research and development activities and utilizes project competences, creating practical information. Masters research and development methods to the extent necessary in working life.

Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
Professional Personal Branding and Influencers
Business Ethics
Strategies for Business Growth
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
2. Strategic and leadership competence

Understands the importance of strategic planning as a competitive factor for a company or organization. Applies methods and means of strategic development and identifies the needs and goals of the organization, competence and personnel management. Masters the means of defining, managing and implementing strategic goals, competencies and processes.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Project Planning and Controlling
Strategic Project Portfolio Management
Project Management and Digitalization
Certification of Project Expertise
Digital Marketing Strategies
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Managing Learning and Development
Business Ethics
Circular Economy and New Business
Strategies for Business Growth
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
3. Competence in applying business thinking

Develops activities, practices and the work community in one's own field, taking into account changes in the operating and competitive environment. Considers the importance of customer orientation and multidisciplinary perspectives in the development of work communities. Utilizes the business mindset and develops and applies new practical ways of working.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Project Management and Digitalization
Digital Marketing Strategies
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Managing Learning and Development
Business Ethics
Circular Economy and New Business
Strategies for Business Growth
Global Business Development
Master's Thesis
4. Economic and financial competence

Is able to manage the company's operations using economic development opportunities. Understand the methods and trends of business evaluation. Applies financial competences in the development of one's own organization and work environment. Outlines the strategic meanings of economic thinking.

Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Project Portfolio Management
Managing Learning and Development
Business Ethics
Strategies for Business Growth
Master's Thesis
5. Process management competence

Understands the importance of processes as part of a company's operational and strategic development. Applies process and project management methods and tools in their work environment. Is able to analyze, evaluate and develop company processes.

Thesis Seminar
Project Planning and Controlling
Strategic Project Portfolio Management
Project Management and Digitalization
Certification of Project Expertise
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Developing an Entrepreneurial Mindset
Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
Certification of Project Expertise
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Project Planning and Controlling
Certification of Project Expertise
Professional Personal Branding and Influencers
Digital Marketing Strategies
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Managing Learning and Development
Business Ethics
Circular Economy and New Business
Strategies for Business Growth
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
Project Management and Digitalization
Professional Personal Branding and Influencers
Digital Marketing Strategies
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Managing Learning and Development
Business Ethics
Circular Economy and New Business
Global Business Development
Master's Thesis
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Project Planning and Controlling
Digital Marketing Strategies
Business Ethics
Circular Economy and New Business
Strategies for Business Growth
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

International Marketing Management
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Scientific Writing
Thesis Seminar
Project Planning and Controlling
Professional Personal Branding and Influencers
Digital Marketing Strategies
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Circular Economy and New Business
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Human Resource Management in International Context
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Thesis Seminar
Research and Development Methods
Project Planning and Controlling
Strategic Project Portfolio Management
Project Management and Digitalization
Professional Personal Branding and Influencers
Digital Marketing Strategies
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Managing Learning and Development
Circular Economy and New Business
Strategies for Business Growth
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

International Marketing Management
Financial Management and Developing Management Control Systems
Strategic Management
Developing an Entrepreneurial Mindset
Professional Personal Branding and Influencers
Digital Marketing Strategies
Managing Learning and Development
Business Ethics
Circular Economy and New Business
Strategies for Business Growth
Global Business Development
Global Innovation and Collaboration
Master's Thesis
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IBM24-1001
Common Advanced Professional Studies

(Valitaan kaikki)

35
IBM24-1002
Management of International Business

(Valitaan kaikki)

25
KD00CL38 International Marketing Management 5
KD00DA37 Human Resource Management in International Context 5
5D00DL49 Financial Management and Developing Management Control Systems 5
KD00CL51 Strategic Management 5
5D00DS37 Developing an Entrepreneurial Mindset 5
IBM24-1003
Studies of Research and Development

(Valitaan kaikki)

10
KD00BT05 Scientific Writing 3
KD00BT07 Thesis Seminar 2
KD00BT23 Research and Development Methods 5
IBM24-1004
Elective Advanced Professional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
IBM24-1006
Project Management

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
5D00DT22 Project Planning and Controlling 5
5D00DT23 Strategic Project Portfolio Management 3
5D00DT25 Project Management and Digitalization 5
5D00DT24 Certification of Project Expertise 2
IBM24-1008
Digital Marketing

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
5D00DS42 Professional Personal Branding and Influencers 5
KD00DA39 Digital Marketing Strategies 5
IBM24-1009
Management and Leadership

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
KD00CL56 Managing Workplace Diversity and Inclusion 5
5D00DS41 Managing Learning and Development 5
5D00DS38 Business Ethics 5
IBM24-1010
Entrepreneurship

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5
5D00DS40 Strategies for Business Growth 5
KD00DA40 Global Business Development 5
5D00DS43 Global Innovation and Collaboration 5
IBM24-1007
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
KD00BL39 Master's Thesis 30