Siirry suoraan sisältöön

HarjoitteluLaajuus (12 op)

Tunnus: CA00DA58

Osaamistavoitteet

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan ruokatuotantoon liittyvä ammatillinen osaaminen on kehittynyt ja hänellä on selkeä kuva ravitsemispalvelualan operatiivisesta toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hänellä on hyvät yhteistyötaidot, hän toimii yrittäjämäisesti ja vastuullisesti ja hän on kehittynyt työyhteisön jäsenenä. Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee harjoittelupaikkansa tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelupaikkana voi olla julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys. Opiskelija työskentelee osana työyhteisöä, osallistuen osaltaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, työyhteisön viestintään ja vuorovaikutukseen.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen (Ruokapalvelut suurkeittiöissä)
Asiakkaan kohtaaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on selkeä kuva ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hän toimii vastuullisesti osana työyhteisöä. Hänellä on hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot, hän osaa arvioida omia ammatillisia ja työyhteisöllisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai ammatillinen osaaminen ei ole syventynyt ja opiskelijalla ei ole kuvaa ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Osallistuminen ruokatuotantoon ja asiakaspalveluun on jäänyt yksipuoliseksi tai opiskelija ei osoita vastuullisuutta, viestintä- ja yhteistyötaitoja eikä osaa arvioida omaa ammatillista suoriutumistaan ja kehittymistään työyhteisön jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 04.06.2023

Laajuus

12 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Restonomi (AMK)
Opettaja
  • Paula Juurakko
  • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
  • RESTO22
    Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan ruokatuotantoon liittyvä ammatillinen osaaminen on kehittynyt ja hänellä on selkeä kuva ravitsemispalvelualan operatiivisesta toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hänellä on hyvät yhteistyötaidot, hän toimii yrittäjämäisesti ja vastuullisesti ja hän on kehittynyt työyhteisön jäsenenä. Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee harjoittelupaikkansa tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelupaikkana voi olla julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys. Opiskelija työskentelee osana työyhteisöä, osallistuen osaltaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, työyhteisön viestintään ja vuorovaikutukseen.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

12 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on selkeä kuva ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hän toimii vastuullisesti osana työyhteisöä. Hänellä on hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot, hän osaa arvioida omia ammatillisia ja työyhteisöllisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai ammatillinen osaaminen ei ole syventynyt ja opiskelijalla ei ole kuvaa ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Osallistuminen ruokatuotantoon ja asiakaspalveluun on jäänyt yksipuoliseksi tai opiskelija ei osoita vastuullisuutta, viestintä- ja yhteistyötaitoja eikä osaa arvioida omaa ammatillista suoriutumistaan ja kehittymistään työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti, ohjaajan palaute

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen (Ruokapalvelut suurkeittiöissä)
Asiakkaan kohtaaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus