Siirry suoraan sisältöön

Algebra ja geometriaLaajuus (5 op)

Tunnus: KC03MAT107

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa reaalilukulaskennan alkeet. Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja avaruuskappaleet sekä osaa laskea niiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa trigonometristen funktioiden perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä suora- ja vinokulmaisen kolmion ratkaisemiseen.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtolukulaskut, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Geometriasta trigonometriset funktiot, taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, sini-ja kosinilause. Logaritmi.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat algebrasta ja geometriasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa algebran ja geometrian menetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran menetelmiä kiitettävästi.

Ilmoittautumisaika

16.04.2020 - 18.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 06.06.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Sari Rimpelä

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa reaalilukulaskennan alkeet. Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja avaruuskappaleet sekä osaa laskea niiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa trigonometristen funktioiden perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä suora- ja vinokulmaisen kolmion ratkaisemiseen.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtolukulaskut, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Geometriasta trigonometriset funktiot, taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, sini-ja kosinilause. Logaritmi.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali. Tekniikan alan oppikirjat.

Opetusmenetelmät

Luennot/harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut välitentit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko jakson voi suorittaa kirjallisella kokeella. Hyväksymisraja on 50 % maksimipistemäärästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

OpiskelijanTyomaara Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 20 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 115 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat algebrasta ja geometriasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa algebran ja geometrian menetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran menetelmiä kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset kokeet.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2020 - 31.08.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Sari Rimpelä

Opiskelijaryhmät
 • BIELI20B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI20A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa reaalilukulaskennan alkeet. Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja avaruuskappaleet sekä osaa laskea niiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa trigonometristen funktioiden perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä suora- ja vinokulmaisen kolmion ratkaisemiseen.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtolukulaskut, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Geometriasta trigonometriset funktiot, taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, sini-ja kosinilause. Logaritmi.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali. Tekniikan alan oppikirjat.

Opetusmenetelmät

Luennot/harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut välitentit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko jakson voi suorittaa kirjallisella kokeella. Hyväksymisraja on 50 % maksimipistemäärästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

OpiskelijanTyomaara Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat algebrasta ja geometriasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa algebran ja geometrian menetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran menetelmiä kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset kokeet.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2019 - 19.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 03.05.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sari Rimpelä
 • Eija Putula-Hautala
Opiskelijaryhmät
 • MBIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa reaalilukulaskennan alkeet. Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja avaruuskappaleet sekä osaa laskea niiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa trigonometristen funktioiden perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä suora- ja vinokulmaisen kolmion ratkaisemiseen.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtolukulaskut, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Geometriasta trigonometriset funktiot, taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, sini-ja kosinilause. Logaritmi.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali. Tekniikan alan oppikirjat.

Opetusmenetelmät

Luennot/harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut välitentit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko jakson voi suorittaa kirjallisella kokeella. Hyväksymisraja on 50 % maksimipistemäärästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

OpiskelijanTyomaara Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 95 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat algebrasta ja geometriasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa algebran ja geometrian menetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran menetelmiä kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset kokeet.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2019 - 27.10.2019

Ajoitus

21.10.2019 - 08.03.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Opiskelijaryhmät
 • BIELI19A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI19B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa reaalilukulaskennan alkeet. Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja avaruuskappaleet sekä osaa laskea niiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa trigonometristen funktioiden perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä suora- ja vinokulmaisen kolmion ratkaisemiseen.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtolukulaskut, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Geometriasta trigonometriset funktiot, taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, sini-ja kosinilause. Logaritmi.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali. Tekniikan alan oppikirjat.

Opetusmenetelmät

Luennot/harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut välitentit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko jakson voi suorittaa kirjallisella kokeella. Hyväksymisraja on 50 % maksimipistemäärästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

OpiskelijanTyomaara Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat algebrasta ja geometriasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa algebran ja geometrian menetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran menetelmiä kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset kokeet.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita