Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus: RESTO20

Tunnus: RESTO20

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ravitsemispalvelujen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa monipuoliset taidot toimiakseen liikeideoiltaan erilaisissa ravitsemis- ja palvelualan organisaatioissa. Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai yrittäjänä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Restonomi (AMK) on kansainvälistyvä, mutta paikallisuutta arvostava ammattilainen, jolla on niin käden taitoja kuin liiketoimintaosaamistakin. Hän on työelämän kehittäjä, joka huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Hän on ammattilainen, joka saa ravinnosta aikaan ruokaelämyksen. Ravitsemispalveluja tuottaessaan hän huomioi terveellisyyden, turvallisuuden, kokemuksellisuuden ja liiketoiminnallisuuden. Valinnaiset opinnot auttavat syventämään osaamista ravitsemuksessa, palveluliiketoiminnassa ja ruokatuotteiden kehittämisessä. Osaamistaan voi täydentää myös muiden koulutusalojen sisältöjä hyödyntäen.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjun opinnoissa tai muilta koulutusaloilta. Opintokokonaisuudet ovat eri oppiaineiden muodostamia kokonaisuuksia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja projekteja. Myöhemmässä opintojen vaiheessa opintokokonaisuudet toteutuvat työelämän kehittämisprojekteina.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
RESTO20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
RESTO20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
RESTO20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RESTO20-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
RESTO20-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

33
RESTO20-1006
Matemaattiset ja viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

15
KI15AMAT001 Matematiikka 3 3 3 1 1 1
YELVIEST02 Työelämän viestintä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YELRUOTS06 Svenska 1 3 3 3 1.5 1.5
YELRUOTS07 Svenska 2 2 2 2 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI07 English 2 2 2 2 1 1
RESTO20-1007
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet

(Valitaan kaikki)

13
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 2.5 2.5
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
CA00BS64 Yritystalouden hallinta 3 3 3 1 1 1
RESTO20-1008
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet

(Valitaan kaikki)

5
CA00BS65 Tutkimus- ja kehittämistyö 5 5 5 2.5 2.5
RESTO20-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

72
RESTO20-1010
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

13
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5 5 5 2.5 2.5
YE00BI34 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1.5 1.5
RESTO20-1011
Ravitsemispalvelut

(Valitaan opintopisteitä: 44)

44
CA00BI44 Ruokapalvelujen tuottaminen 12 12 6 6 3 3 2 2 2
CA00BT61 Ruokatuotannon perusteet 8 8 8 4 4
CA00BT62 Ruokapalvelujen tuottaminen 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
YELETMBI05 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5 5 5 2.5 2.5
CA00BS66 Elintarvikkeet ja ravitsemus 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
CA00BS67 Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
CA00CL40 Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2 2 2 1 1
CA00BI48 Ruokapalvelujen johtaminen 8 8 4 4 2 2 1.3 1.3 1.3
CA00BS68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
CA00BI50 Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 4 4 2 2
RESTO20-1012
Palveluliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL41 Palveluprosessien laadun kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL42 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5 5 5 2.5 2.5
CA00CL43 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
RESTO20-1013
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
RESTO20-1014
Ravitsemusosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
CA00BI54 Ravitsemuslaatu 5 5 5 2.5 2.5
CA00BS71 Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00BS72 Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RESTO20-1015
Development of Food Production

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL45 Ruokatuotantoprosessit 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL44 Planning of menus 5 5 5 2.5 2.5
CA00CG19 Food Development Project 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RESTO20-1016
Tila- ja elämyspalvelut

(Valitaan kaikki)

15
CA00BS73 Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL46 Messut markkinointikeinona 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL47 Elämystapahtuma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RESTO20-1017
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
RESTO20-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RESTO20-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
CA00CL48 Perusharjoittelu 12 12 12 4 4 4
CA00CL49 Syventävä harjoittelu 18 18 9 9 4.5 4.5 3 3 3
RESTO20-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KI15FTU001 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 210 79 67 70 20 40.5 38.5 37 30 31 39 20 20.3 20.3 12.9 12.9 12.9 18.5 18.5 10.1 10.1 10.1 15.5 15.5 13.2 13.2 13.2 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokaketjun kemia
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Ravitsemuslaatu
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokatuotannon perusteet
Ruokapalvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Elämystapahtuma
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Yritystalouden hallinta
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokatuotannon perusteet
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Tutkimus- ja kehittämistyö
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Ravitsemuslaatu
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Food Development Project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokatuotannon perusteet
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruoka ja viini
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Yritystalouden hallinta
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokaketjun kemia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Planning of menus
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Restonomi kompetenssit

1 Palvelukulttuuriosaaminen

- ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä
- osaa tuottaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia palveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia
- osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä)
- tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä

Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokatuotannon perusteet
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Ruokapalvelujen johtaminen
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Perusharjoittelu
2 Palvelujärjestelmäosaaminen

- osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan
- osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen)
- osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin
- tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään

Matematiikka
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokaketjun kemia
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokatuotannon perusteet
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Food Development Project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Palvelujohtamisosaaminen

- tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista
- osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista

Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Food Development Project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Liiketoimintaosaaminen

- osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta
- ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet
- osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn
- osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä
- osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä

Matematiikka
Yritystalouden hallinta
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Planning of menus
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Syventävä harjoittelu
5 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen palveluympäristöosaaminen

- osaa arvioida hankintojen ja palveluiden tuottamisen vaikutuksia palvelun käyttäjälle, ympäristölle ja yhteiskunnalle
- osaa kantaa taloudellista, sosiaalista, ekologista ja kulttuurista vastuuta palvelujen tuottamisessa ja johtamisessa
- ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle
- tiedostaa oman toimintansa merkityksen aluekehityksen näkökulmasta

Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Yritystalouden hallinta
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokaketjun kemia
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokatuotannon perusteet
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Food Development Project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
4 Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RESTO20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
RESTO20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
RESTO20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
RESTO20-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
RESTO20-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

33
RESTO20-1006
Matemaattiset ja viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

15
KI15AMAT001 Matematiikka 3
YELVIEST02 Työelämän viestintä 2
YELRUOTS06 Svenska 1 3
YELRUOTS07 Svenska 2 2
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3
YELENGLI07 English 2 2
RESTO20-1007
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet

(Valitaan kaikki)

13
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
CA00BS64 Yritystalouden hallinta 3
RESTO20-1008
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet

(Valitaan kaikki)

5
CA00BS65 Tutkimus- ja kehittämistyö 5
RESTO20-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

72
RESTO20-1010
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

13
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5
YE00BI34 Ruokaketjun kemia 3
RESTO20-1011
Ravitsemispalvelut

(Valitaan opintopisteitä: 44)

44
CA00BI44 Ruokapalvelujen tuottaminen 12
CA00BT61 Ruokatuotannon perusteet 8
CA00BT62 Ruokapalvelujen tuottaminen 4
YELETMBI05 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
CA00BS66 Elintarvikkeet ja ravitsemus 5
CA00BS67 Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4
CA00CL40 Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2
CA00BI48 Ruokapalvelujen johtaminen 8
CA00BS68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4
CA00BI50 Ravitsemuksen erityiskysymykset 4
RESTO20-1012
Palveluliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL41 Palveluprosessien laadun kehittäminen 5
CA00CL42 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5
CA00CL43 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5
RESTO20-1013
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
RESTO20-1014
Ravitsemusosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
CA00BI54 Ravitsemuslaatu 5
CA00BS71 Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5
CA00BS72 Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5
RESTO20-1015
Development of Food Production

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL45 Ruokatuotantoprosessit 5
CA00CL44 Planning of menus 5
CA00CG19 Food Development Project 5
RESTO20-1016
Tila- ja elämyspalvelut

(Valitaan kaikki)

15
CA00BS73 Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5
CA00CL46 Messut markkinointikeinona 5
CA00CL47 Elämystapahtuma 5
RESTO20-1017
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
RESTO20-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5
RESTO20-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
CA00CL48 Perusharjoittelu 12
CA00CL49 Syventävä harjoittelu 18
RESTO20-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KI15FTU001 Opinnäytetyö 15