Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelmat


Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta ammattikorkeakoulututkintoihin, ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin ja erikoistumiskoulutuksiin sekä muuta koulutusta. Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset eri tutkinto-ohjelmien opinnoista.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojaksojen tavoitteet, sisältö ja arviointikriteerit esitetään opetussuunnitelmassa. Sama opintojakso voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan ja se voidaan järjestää monta kertaa vuodessa eli siitä on useita toteutuksia. Kaikki saman opintojakson toteutukset näkyvät opetussuunnitelmassa. Saman opintojakson eri toteutusten tavoitteet, sisältö ja arviointikriteeri pysyvät samoina, mutta esimerkiksi opetuskieli, opetusmenetelmät, arviointimenetelmät ja kirjallisuus voivat vaihtua.

Opintojakson opettaja suunnittelee opintojaksonsa toteutuksen ennen opetuksen alkua, jolloin opintojaksojen kuvauksiin lisätään käytettävät opetus- ja opiskelumenetelmät, opiskelumateriaali sekä arviointimenetelmät. Opintojaksoista kuvataan siis aina toteutukselta toiselle samana pysyvä sisältö ja lukuvuodelta toiselle mahdollisesti muuttuva sisältö kerrotaan toteutuksen kuvauksessa. Jos opetussuunnitelmassa on uusia opintojaksoja, joita ei ole järjestetty aiemmin, niistä ei ole toteutuksiin liittyviä tietoja ennen opettajan toteutussuunnitteluvaihetta.

SeAMKin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet ja oppimistulokset, joita kuvataan myös kompetenssien avulla. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään. Oppimistulokset kuvaavat mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa oppimisprosessin tuloksena. Opetussuunnitelman sisältö tarkistetaan lukuvuosittain. Jokaisena lukuvuonna aloittavalla opiskelijaryhmällä on oma opetussuunnitelmansa ja opinto-oppaassa näytetään uusimman opiskelijaryhmän opetussuunnitelma. Arkistosta voi lukea aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset.