Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistoprojekti (6 op)

Toteutuksen tunnus: KL00CT66-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2021 - 16.05.2022

Ajoitus

16.05.2022 - 18.12.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Avoin amk

Opettaja

  • Petteri Mäkelä

Opiskelijaryhmät

  • WEB22
    Web-ohjelmointi

Tavoitteet

Opiskelja osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistosovelluksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon menetelmiä ohjelmistoprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa etsiä tietoa uusista teknologioista verkosta ja hyödyntää tätä tietoa omassa työssään. Opiskelija kykenee sekä itsenäiseen työhön että ryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmistoprojektin, jonka aihe saadaan yrityksestä. Vaihtoehtoisesti projektin aihe voi liittyä SeAMKin tutkimus- tai kehityshankkeeseen. Projektissa selvitetään ensin asiakkaan tarpeet, jonka jälkeen alkaa projektin suunnittelu. Ohjelmistoprojekti tehdään useimmiten ryhmätyönä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelja osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen ohjelmistosovelluksen. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon menetelmiä ohjelmistoprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija kykenee sekä itsenäiseen työhön että ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelja osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistosovelluksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon menetelmiä ohjelmistoprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa etsiä tietoa uusista teknologioista verkosta ja hyödyntää tätä tietoa omassa työssään. Opiskelija kykenee sekä itsenäiseen työhön että ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelja osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistosovelluksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon menetelmiä ohjelmistoprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa perehtyä uusiin projektissa tarvittaviin teknologiohin ja hyödyntää niitä projektissaan. Opiskelija kykenee sekä itsenäiseen työhön että ryhmätyöskentelyyn.