Siirry suoraan sisältöön

Farmakologiaa hoitotyön arkeen (2 op)

Toteutuksen tunnus: 8D00CY68-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

23.09.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Kristiina Store
 • Mika Wallin

Opiskelijaryhmät

 • SH20
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MSH19A
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MSH19B
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MSH20A
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MSH20B
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • TH19
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • TH20
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • SH18B
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SH18C
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SH19A
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SH19B
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa farmakologian osaamista arjen hoitotyössä
- tietää perusteet eri lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä eri potilasryhmillä (iäkkäät, munuaisten vajaatoiminta- ja maksan vajaatoimintapotilaat)
- tietää mitä pitää huomioida lääkehoitoa toteuttaessa lääkitysturvallisuus huomioiden (lääkityspoikkeamat ja riskilääkkeet)
- tietää perusteet lääkkeiden väärinkäytöstä ja toksikologiasta

Sisältö

Iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet
Munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja lääkehoito
Lääkityspoikkeamat ja lääkehaitat
Suuren riskin lääkkeet
Lääkkeiden liika- ja väärinkäyttö ja toksikologia
Lääkehoidon arvioinnit ja tarkastukset - hoitajanäkökulma
Lääkkeiden yhteisvaikutukset
Turvallinen lääkehoito
Rokotteet

Oppimateriaalit

H. Ruskoaho, J.Hakkola, R.Huupponen, A.Kantele, E.Korpi, E.Moilanen, P.Piepponen, E.Savontaus, O.Tenhunen, K.Vähäkangas: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 5. uudistettu painos, Duodecim, 2018

Opetusmenetelmät

Live / Teams luennot 3x3h 28.10. 14.15-16.30; 7.10. 14.15-16.30 ja 28.10. 14.15-16.30

Verkkoluennot 11x45 min
Annetut tehtävät ja itsenäinen opiskelu Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Liveluennot:
Johdantoluento verkko-opintoihin -teams tai auditorio Mika Wallin 23.09.2021 - 23.09.2021 1 3h SH20 MSH19A MSH19B MSH20A MSH20B TH19 TH20 SH18B SH18C SH19A SH19B
Live-luento - teams tai auditorio Mika Wallin 28.10.2021 - 28.10.2021 1 3h SH20 MSH19A MSH19B MSH20A MSH20B TH19 TH20 SH18B SH18C SH19A SH19B
Live-luento - teams tai auditorio Mika Wallin 07.10.2021 - 07.10.2021 1 3h SH20 MSH19A MSH19B MSH20A MSH20B TH19 TH20 SH18B SH18C SH19A SH19B
Tämän lisäksi 11x45 minuuttia verkkoluentoja.

Tehtävän palautus: 30.11.2021.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija
-osallistuu kurssille ja suorittaa hyväksytysti annetut tehtävät
- tietää perusteet eri lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä eri potilasryhmillä (iäkkäät, munuaisten vajaatoiminta- ja maksan vajaatoimintapotilaat)
- tietää mitä pitää huomioida lääkehoitoa toteuttaessa lääkitysturvallisuus huomioiden (lääkityspoikkeamat ja riskilääkkeet)
- tietää perusteet lääkkeiden väärinkäytöstä ja toksikologiasta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu liveluennoille osallistumiseen ja annettujen tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen

Hyväksytty:
Opiskelija
-osallistuu kurssille ja suorittaa hyväksytysti annetut tehtävät
- tietää perusteet eri lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä eri potilasryhmillä (iäkkäät, munuaisten vajaatoiminta- ja maksan vajaatoimintapotilaat)
- tietää mitä pitää huomioida lääkehoitoa toteuttaessa lääkitysturvallisuus huomioiden (lääkityspoikkeamat ja riskilääkkeet)
- tietää perusteet lääkkeiden väärinkäytöstä ja toksikologiasta