Siirry suoraan sisältöön

Lujuusoppi (4 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2C2-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.07.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 28.11.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Juhani Paananen

Opiskelijaryhmät

  • MRAK20
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa soveltaa lujuusopin peruskäsitteitä tavanomaisissa rasitustapauksissa.

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa lujuusopin peruskäsitteet. Opiskelija osaa määrittää yksinkertaisten sauvarakenteiden jännitykset veto-, puristus-, taivutus- ja vääntörasitustapauksissa. Opiskelija osaa määrittää muodonmuutos- ja siirtymäsuureet eri rasitustapauksissa. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen nurjahdustehtävän. Opiskelija osaa käyttää plastisuusteoriaa yksinkertaisten sauvarakenteiden analysoinnissa.

Sisältö

- Normaalijännitys
- Venymä
- Materiaalivakiot
- Materiaalilait, Hooken laki
- Lämpötilan vaikutukset
- Taivutus, normaalijännitys
- Poikkileikkauksen geometriset suureet
- Leikkaus, leikkausjännitys
- Vääntö
- Staattisesti määräämätön sauva
- Taipuma
- Nurjahdus
- Plastisuusteorian perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää lujuusopin perusteita yksinkertaisten tehtävien ratkaisemisessa tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää lujuusopin perusteita erilaisten sauvarakenteiden ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lujuusopin teoriaa erinomaisesti erilaisten sauvarakenteiden jännitys- ja muodonmuutostilojen ratkaisemiseksi.

Esitietovaatimukset

Statiikka, Matemaattinen analyysi.