Siirry suoraan sisältöön

Betonirakenteet 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2J11-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Arto Saariaho
  • Jorma Tuomisto

Opiskelijaryhmät

  • RAK18SU
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen
Opiskelijan betonirakenteiden suunnittelutaitojen syventäminen.

Sisältö

- Pilari- ja paaluanturoiden, ristiin kantavien laattojen, pilarilaattojen, perusmuurien ja maanvaraislaattojen mitoitus murtorajatilassa
- Laattojen myötöviivateoria
- Jännitettyjen betonirakenteiden suunnittelu- ja toimintaperiaatteet
- Betonielementtirakenteet
- Muurattujen rakenteiden mitoitusperiaatteet
- Rakennesuunnitteluun liittyvien ohjelmien esittely ja käytön opastus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teräsbetonirakenteiden ja muurattujen rakenteiden suunnitteluun liittyvät perusasiat. Opiskelija osaa mitoittaa yksinkertaisia teräsbetonirakenteita. Opiskelija osaa lukea teräsbetonirakenteiden rakennepiirustuksia sekä ymmärtää suunnittelun merkityksen rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mitoittaa erilaisia teräsbetoni- ja muurattuja rakenteita. Opiskelija osaa huomioida elementtirakenteet suunnittelussa. Opiskelija osaa laatia piirustuksia annetuista tehtävistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa asiaa. Hän osaa myös analysoida asioiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa tehdä monipuolisia analyysejä ja johtopäätöksiä omaksumiinsa asioihin nojautuen.

Esitietovaatimukset

Betonirakenteet 1