Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla (2 op)

Toteutuksen tunnus: ST00CN46-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 31.01.2022

Ajoitus

30.08.2021 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Pirkko Mäntykivi
 • Anita Keski-Hirvi
 • Else Vierre
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Taja Kiiskilä

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 -Pirkko Mäntykivi -syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2- Annukka Koivula-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3- Else Vierre-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4-Taja Kiiskilä-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5- Anita Keski-Hirvi-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6-Pirkko Mäntykivi-kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 7-Annukka Koivula -kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 8- Else Vierre -kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 9- Taja Kiiskilä - kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 10- Anita Keski-Hirvi kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • MSH22K
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • SOS21A
  Sosionomi (AMK)
 • MSOS21K
  Sosionomi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • TH21
  Terveydenhoitaja (AMK)

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä 1 -Pirkko Mäntykivi -syksy 2021
 • Pienryhmä 2- Annukka Koivula-syksy 2021
 • Pienryhmä 3- Else Vierre-syksy 2021
 • Pienryhmä 4-Taja Kiiskilä-syksy 2021
 • Pienryhmä 5- Anita Keski-Hirvi-syksy 2021
 • Pienryhmä 6-Pirkko Mäntykivi-kevät 2022
 • Pienryhmä 7-Annukka Koivula -kevät 2022
 • Pienryhmä 8- Else Vierre -kevät 2022
 • Pienryhmä 9- Taja Kiiskilä - kevät 2022
 • Pienryhmä 10- Anita Keski-Hirvi kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan. Opiskelijalle syntyy kiinnostus tuntea toisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista paremmin ja hyödyntää sitä opiskeluaikana ja myöhemmin ammatissaan

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan tutkintojen sisällöt
- palveluohjaus, asiakaslähtöisyys
- moniammatillinen hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveysalalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita