Siirry suoraan sisältöön

Materiaalisuunnittelun laboraatiot (4 op)

Toteutuksen tunnus: 8C00BE75-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Konetekniikka

Opettaja

  • Jussi Yli-Hukkala

Opiskelijaryhmät

  • KONE18
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa suunnitella ja valmistaa tuotteen ottaen huomioon tuotteen sekä sen valmistustekniset vaatimukset
- osaa tunnistaa standardien vaatimukset tuotteelle
- osaa toimia itsenäisesti tutkimusmenetelmän toteuttamisessa

Sisältö

- tuotteen suunnittelu
- piirtäminen
- mitoittaminen
- valmistaminen
- konepajan koneiden itsenäinen käyttäminen
- standardit
- näytteiden tekeminen ja analysointi

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, labraharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 26h, itsenäinen työskentely 22h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa käyttää nykyaikaisia suunnitteluvälineita tuotteen suunnitteluun ja pystyy käyttämään manuaali koneita osien valmistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa standardien tuomat vaatimukset valmistettavaan tuotteeseen ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa materiaalin ominaisuuksia valmistusmenetelmään, standardeihin ja nykyaikaisten työvälineiden käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt, raportit

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.