Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: LT00BE33-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2020 - 26.10.2020

Ajoitus

02.11.2020 - 31.12.2020

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Tradenomi (AMK), Liiketalous

Opettaja

  • Merja Juppo

Opiskelijaryhmät

  • MLITA20
    Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa toimia markkinointilähtöisesti ja asiakassuuntaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa analysoida muuttuvaa markkinoinnin toimintaympäristöä. Opiskelija ymmärtää asiakassuuntaisen toimintatavan ja markkinoinnin merkityksen organisaation toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia joustavasti erilaisten sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuuden ja osaa soveltaa markkinoinnin keinoja käytännön tilanteissa.

Sisältö

- Markkinoinnin merkitys ja tehtävät
- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Markkinoinnin toimintaympäristöt
- Segmentointi
- Markkinoinnin kilpailukeinot

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2019
+ muu opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

luento-opetus
verkko-opetus
itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta
Luennot 5h
Verkko-opiskelu 103 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa hyvin markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä 100%
itsearviointi +/-