Siirry suoraan sisältöön

Laatutekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: KC00CC29-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Konetekniikka

Opettaja

  • Heikki Heiskanen

Opiskelijaryhmät

  • KONE19
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa laadun merkityksen yrityksen eri toiminnoissa
- osaa tärkeimmät laatufilosofiat ja laadun käsitteet
- osaa jatkuvan parantamisen periaatteet ja laadun jatkuvan kehittämisen

Sisältö

- laadun merkitys
- laatujohtaminen
- laatukäsikirja
- laatukustannukset
- laadun yhteiskunnalliset vaikutukset
- laadun jatkuva kehittäminen
- laatustandardit ja laatupalkintokriteerit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 32 h. Itsenäistä opiskelua 49 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja seminaarityö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.