Siirry suoraan sisältöön

Sosionomityön perusteet: SOPE21S

Tunnus: SOPE21S

Kesto:
1.5 vuotta (46 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Sosionomityön perusteet -osaamiskokonaisuus antaa monipuolisia työkaluja
yksilön hyvinvoinnin, sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden tarkasteluun. Koulutuksessa jäsennetään yksilön ja perheen arjen hyvinvointia tukevia sekä
haastavia ilmiöitä osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta.

Osaamiskokonaisuudessa tutustutaan myös mm. palvelujärjestelmien toimintalogiikkaan ja palveluohjauksellisiin toimintatapoihin sekä tunnistetaan sosiaalityön rooli erilaisissa organisaatioissa. Koulutus antaa valmiuksia moniammatilliseen sosionomityöhön! Opinnot toteutetaan verkko-opintoina!

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
SOPE21S-1001
Sosiaalialan tietoperusta

(Valitaan kaikki)

19
BE00CK46 Sosiaalityön perusteet 3 3 3 1.5 1.5
BE00BJ17 Hyvinvointi ja elinolot 6 6 6 3 3
SOSPST30 Kasvu ja sosialisaatio 5 5 5 2.5 2.5
SOSPST40 Osallisuus ja marginaalisuus 5 5 5 2.5 2.5
SOPE21S-1002
Sosiaalialan palveluita ja rakenteita

(Valitaan kaikki)

15
SOSAPJ10 Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3 3 3 1 1 1
BE00CW36 Sosiaalilainsäädännön perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSAPJ20 Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BE00BS10 Hyvinvointiteknologia 3 3 3 1 1 1
SOPE21S-1003
Ammattityö sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

12
BE00BS05 Sosiaalialan etiikka 3 3 3 1.5 1.5
BE00CW37 Palveluohjaus 5 5 5 2.5 2.5
SOSAPS80 Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4 4 4 2 2
Yhteensä 46 34 12 19 15 12 9.5 9.5 5 5 5 6 6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOPE21S-1001
Sosiaalialan tietoperusta

(Valitaan kaikki)

19
BE00CK46 Sosiaalityön perusteet 3
BE00BJ17 Hyvinvointi ja elinolot 6
SOSPST30 Kasvu ja sosialisaatio 5
SOSPST40 Osallisuus ja marginaalisuus 5
SOPE21S-1002
Sosiaalialan palveluita ja rakenteita

(Valitaan kaikki)

15
SOSAPJ10 Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
BE00CW36 Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
SOSAPJ20 Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
BE00BS10 Hyvinvointiteknologia 3
SOPE21S-1003
Ammattityö sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

12
BE00BS05 Sosiaalialan etiikka 3
BE00CW37 Palveluohjaus 5
SOSAPS80 Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4