Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalilainsäädännön perusteetLaajuus (4 op)

Tunnus: BE00CW36

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

30.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • MSOS22SV
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

ajankohtainen lainsäädäntö
nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen
muu suositeltava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

verkkototeutus. Tehtävät suoritetaan opiskelijan valitsemassa järjestyksessä ja aikataulussa opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kontaktitoteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 tuntia, joka koostuu lakeihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä

Sisällön jaksotus

opintojakso sisältää kahdeksan erillistä tehtävää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu suoritettujen tehtävien keskiarvosta.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

30.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Milka Volanto
Opiskelijaryhmät
 • SOS22C
  Sosionomi (AMK)
 • SOS22B
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

- ajankohtainen lainsäädäntö
- lisäksi tunneilla jaettava materiaali
- nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen

Opetusmenetelmät

luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija tekee itsenäisiä tehtäviä, joista muodostuu opintojakson arvosana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 t, sisältää luennot, tehtävät ja itsenäisen opiskelun

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä ryhmätyöhön, itsenäiset tehtävät

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

30.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • MSOS23K
  Sosionomi (AMK)
 • KFAVOINAMK
  Avoin amk, sosiaaliala
 • SOS22C
  Sosionomi (AMK)
 • SOS22B
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

ajankohtainen lainsäädäntö
nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen
muu suositeltava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

verkkototeutus. Tehtävät suoritetaan opiskelijan valitsemassa järjestyksessä ja aikataulussa opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kontaktitoteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 tuntia, joka koostuu lakeihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä

Sisällön jaksotus

opintojakso sisältää kahdeksan erillistä tehtävää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu suoritettujen tehtävien keskiarvosta.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

19.04.2022 - 21.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.10.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Milka Volanto
Opiskelijaryhmät
 • SOS22A
  Sosionomi (AMK)
 • MSOS22K
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

- ajankohtainen lainsäädäntö
- lisäksi tunneilla jaettava materiaali
- nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen

Opetusmenetelmät

luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija tekee itsenäisiä tehtäviä, joista muodostuu opintojakson arvosana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 t, sisältää luennot, tehtävät ja itsenäisen opiskelun

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä ryhmätyöhön, itsenäiset tehtävät

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

10.01.2022 - 17.01.2022

Ajoitus

06.06.2022 - 31.08.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • SOS22A
  Sosionomi (AMK)
 • MSOS22K
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

- ajankohtainen lainsäädäntö
- HE 164/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140164.pdf
- nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen

Opetusmenetelmät

verkkototeutus. Tehtävät suoritetaan opiskelijan valitsemassa järjestyksessä ja aikataulussa opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kontaktikurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

107 t

Sisällön jaksotus

sosiaalihuoltolaki
asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
toimeentulotuki
vanhuspalvelulaki
lapsipaketti
vammaispalvelut
mielenterveyslainsäädäntö
päihdehuoltolaki
varhaiskasvatus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu suoritettujen tehtävien keskiarvosta.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 13.03.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 24.04.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • SOPE21S
  Sosionomityön perusteet

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

14.03.2022 - 20.05.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

- ajankohtainen lainsäädäntö
- HE 164/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140164.pdf
- nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen

Opetusmenetelmät

verkkototeutus. Tehtävät suoritetaan opiskelijan valitsemassa järjestyksessä ja aikataulussa opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kontaktikurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

107 t

Sisällön jaksotus

sosiaalihuoltolaki
asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
toimeentulotuki
vanhuspalvelulaki
lapsipaketti
vammaispalvelut
mielenterveyslainsäädäntö
päihdehuoltolaki
varhaiskasvatus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu suoritettujen tehtävien keskiarvosta.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 11.03.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

- ajankohtainen lainsäädäntö
- lisäksi tunneilla jaettava materiaali
- nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen

Opetusmenetelmät

luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana. Tarvittaessa voi uusia yleisenä tenttipäivänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 t, sisältää luennot, tehtävät ja itsenäisen opiskelun

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkkotehtävät, tentti

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 14.04.2021

Ajoitus

07.06.2021 - 31.08.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

Sisältö

- lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
- sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
- salassapitovelvollisuus
- keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Oppimateriaalit

ajankohtainen lainsäädäntö
nettilinkit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen
muu suositeltava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

verkkototeutus. Tehtävät suoritetaan opiskelijan valitsemassa järjestyksessä ja aikataulussa opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kontaktitoteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 tuntia, joka koostuu lakeihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä

Sisällön jaksotus

opintojakso sisältää kahdeksan erillistä tehtävää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu suoritettujen tehtävien keskiarvosta.

Lisätiedot

Opintojakso tulee suorittaa ennen ensimmäistä pitkää harjoittelua.