Siirry suoraan sisältöön

Ruokaketjun kiertotalous: KIERTO24

Tunnus: KIERTO24

Kesto:
0.5 vuotta (10 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Kuvaus

Ruokaketjun kiertotalous -osaamiskokonaisuudessa perehdyt hiilenkiertoon liittyviin tekijöihin ja reunaehtoihin erityisesti ruokaketjussa. Opit arvioimaan ja tunnistamaan maatilojen biokaasun ja aurinkoenergian potentiaalia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Opit tunnistamaan eri ruokahävikkilajeja ja ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä. Perehdyt monipuolisesti kiertotalouden liiketoimintamalleihin; tuotteeseen palveluna, uusiutuvuuteen, jakamisalustoihin, tuote-elinkaaren pidentämiseen se resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen. Opit biotalouden ja biokiertotalouden keskeiset elementit ja niiden kehittämismahdollisuudet.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Kevät
2024
3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
KIERTO24-1001
Ruokaketjun kiertotalous

(Valitaan kaikki)

10
9A00CM08 Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 1.3 1.3 0.7 0.7
9A00CN02 Biokaasu maatiloilla 2 1.3 1.3 0.7 0.7
9A00CN03 Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 1.3 1.3 0.7 0.7
CA00CN07 Ruokahävikki 2 1.3 1.3 0.7 0.7
9A00CN08 Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 1.3 1.3 0.7 0.7
Yhteensä 10 6.5 6.5 3.47 3.47 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KIERTO24-1001
Ruokaketjun kiertotalous

(Valitaan kaikki)

10
9A00CM08 Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2
9A00CN02 Biokaasu maatiloilla 2
9A00CN03 Aurinkoenergia ruokaketjussa 2
CA00CN07 Ruokahävikki 2
9A00CN08 Kiertotalouden liiketoimintamallit 2