Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen: LIIKE23S

Tunnus: LIIKE23S

Kesto:
1 vuotta (15 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Haluatko syventää ja laajentaa liiketoimintaosaamistasi?
Koulutuksessa tutustutaan esihenkilötyön tehtäväkenttään, vastuisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi koulutus antaa eväitä yrityksen markkinointiviestinnän johtamiseen sekä strategisen uudistamisen suunnitteluun ja muutosajureiden tunnistamiseen.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
LIIKE23S-1001
YAMK-tasoiset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
5E00DK77 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 15 15 10 5 5 5 1.67 1.67 1.67

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LIIKE23S-1001
YAMK-tasoiset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
5E00DK77 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5