Siirry suoraan sisältöön

Anatomian ja fysiologian perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: GERAHK100

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestelmien toiminnan merkityksen ihmisen terveyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemismuutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen terveyden säilymisessä ja tautien syntymisessä sekä luo perustaa vanhuksen infektiotautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.

Sisältö

- elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
- tuki- ja liikuntaelimistö,
- hengitys- ja verenkiertoelimistö
- ruuansulatuselimistö
- virtsaneritysjärjestelmä
- umpieritysjärjestelmä ja hermosto
- mikrobiryhmät
- immunologia
- aseptiikan ja mikrobien tuhoamisen periaatteet

Esitietovaatimukset

opintojakso: Gerontologian perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvää vierasperäisen terminologian. Opiskelija on epävarma elinjärjestelmien merkityksestä koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa vain joidenkin elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija ymmärtää jossain määrin eri elinjärjestelmien merkityksiä koko elimistön toiminnassa.
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian, sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa ja osaa soveltaa tietoaan mahdollisten rakenteellis-toiminnallisten häiriötekijöiden tunnistamisessa.

Oppimateriaalit

- Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin).
- Opettajan esittämä muu materiaali

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestelmien toiminnan merkityksen ihmisen terveyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemismuutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen terveyden säilymisessä ja tautien syntymisessä sekä luo perustaa vanhuksen infektiotautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.

Sisältö

- elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
- tuki- ja liikuntaelimistö,
- hengitys- ja verenkiertoelimistö
- ruuansulatuselimistö
- virtsaneritysjärjestelmä
- umpieritysjärjestelmä ja hermosto
- mikrobiryhmät
- immunologia
- aseptiikan ja mikrobien tuhoamisen periaatteet

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin).

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodlen ohjaamana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi, Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvää vierasperäisen terminologian. Opiskelija on epävarma elinjärjestelmien merkityksestä koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa vain joidenkin elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija ymmärtää jossain määrin eri elinjärjestelmien merkityksiä koko elimistön toiminnassa.
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian, sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa ja osaa soveltaa tietoaan mahdollisten rakenteellis-toiminnallisten häiriötekijöiden tunnistamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ops:n osamistavoitteiden perusteella, 1-5.

Hylätty (0)

Alle 50% loppukokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50%-69% loppukokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70%-89% loppukokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90% tai enemmän loppukokeen pistemäärästä.

Esitietovaatimukset

opintojakso: Gerontologian perusteet

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestelmien toiminnan merkityksen ihmisen terveyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemismuutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen terveyden säilymisessä ja tautien syntymisessä sekä luo perustaa vanhuksen infektiotautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.

Sisältö

- elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
- tuki- ja liikuntaelimistö,
- hengitys- ja verenkiertoelimistö
- ruuansulatuselimistö
- virtsaneritysjärjestelmä
- umpieritysjärjestelmä ja hermosto
- mikrobiryhmät
- immunologia
- aseptiikan ja mikrobien tuhoamisen periaatteet

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin).

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodlen ohjaamana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksn lopuksi, Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvää vierasperäisen terminologian. Opiskelija on epävarma elinjärjestelmien merkityksestä koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa vain joidenkin elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija ymmärtää jossain määrin eri elinjärjestelmien merkityksiä koko elimistön toiminnassa.
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian, sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa ja osaa soveltaa tietoaan mahdollisten rakenteellis-toiminnallisten häiriötekijöiden tunnistamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ops:n osamistavoitteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

opintojakso: Gerontologian perusteet

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 04.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 10.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestelmien toiminnan merkityksen ihmisen terveyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemismuutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen terveyden säilymisessä ja tautien syntymisessä sekä luo perustaa vanhuksen infektiotautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.

Sisältö

- elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
- tuki- ja liikuntaelimistö,
- hengitys- ja verenkiertoelimistö
- ruuansulatuselimistö
- virtsaneritysjärjestelmä
- umpieritysjärjestelmä ja hermosto
- mikrobiryhmät
- immunologia
- aseptiikan ja mikrobien tuhoamisen periaatteet

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin).
- Opettajan esittämä muu materiaal

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, Moodlen ohjaamana. Introluento.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksn lopuksi, Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvää vierasperäisen terminologian. Opiskelija on epävarma elinjärjestelmien merkityksestä koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa vain joidenkin elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija ymmärtää jossain määrin eri elinjärjestelmien merkityksiä koko elimistön toiminnassa.
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian, sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa ja osaa soveltaa tietoaan mahdollisten rakenteellis-toiminnallisten häiriötekijöiden tunnistamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ops:n osamistavoitteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

opintojakso: Gerontologian perusteet