Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointiLaajuus (3 op)

Tunnus: BE00BS17

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimus- tai kehittämistyönsä koko prosessin loogisesti ja selkeästi siten, että ulkopuolinen lukija ymmärtää miten opinnäytetyö on toteutettu ja miten tulokset on saatu aikaan. Hän osaa kirjoittaa
asiatekstiä ja perustella väitteensä, sekä hyödyntää tutkimuslähteitä monipuolisesti ja eettisesti. Opiskelijalla on valmiudet tehdä yhteistyötä työelämätahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa. Hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön ja hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Opiskelija toimii SeAMKin ja ohjaajan ohjeiden mukaan työn loppuun saattamisessa.

Sisältö

- opinnäytetyön viimeistely
- Urkund-tarkistus
- kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- opinnäytetyön julkaiseminen

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Opinnäytetyöseminaari 2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

X

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Oppimateriaalit

- SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
- SeAMK:n opinnäytetyön ohje

Ilmoittautumisaika

19.04.2022 - 21.04.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mirva Siltakorpi
 • Anu Aalto
 • Aino Alaverdyan
 • Virpi Nikkola
 • Tiina Hautamäki
 • Arja Hemminki
 • Pia-Christine Sainio
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MSOS21K
  Sosionomi (AMK)
 • SOS20A
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimus- tai kehittämistyönsä koko prosessin loogisesti ja selkeästi siten, että ulkopuolinen lukija ymmärtää miten opinnäytetyö on toteutettu ja miten tulokset on saatu aikaan. Hän osaa kirjoittaa
asiatekstiä ja perustella väitteensä, sekä hyödyntää tutkimuslähteitä monipuolisesti ja eettisesti. Opiskelijalla on valmiudet tehdä yhteistyötä työelämätahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa. Hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön ja hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Opiskelija toimii SeAMKin ja ohjaajan ohjeiden mukaan työn loppuun saattamisessa.

Sisältö

- opinnäytetyön viimeistely
- Urkund-tarkistus
- kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- opinnäytetyön julkaiseminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

X

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Opinnäytetyöseminaari 2

Ilmoittautumisaika

19.04.2022 - 21.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mirva Siltakorpi
 • Aino Alaverdyan
 • Virpi Nikkola
 • Tiina Hautamäki
 • Arja Hemminki
 • Pia-Christine Sainio
 • Taja Kiiskilä
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • SOS19C
  Sosionomi (AMK)
 • SOS19B
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimus- tai kehittämistyönsä koko prosessin loogisesti ja selkeästi siten, että ulkopuolinen lukija ymmärtää miten opinnäytetyö on toteutettu ja miten tulokset on saatu aikaan. Hän osaa kirjoittaa
asiatekstiä ja perustella väitteensä, sekä hyödyntää tutkimuslähteitä monipuolisesti ja eettisesti. Opiskelijalla on valmiudet tehdä yhteistyötä työelämätahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa. Hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön ja hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Opiskelija toimii SeAMKin ja ohjaajan ohjeiden mukaan työn loppuun saattamisessa.

Sisältö

- opinnäytetyön viimeistely
- Urkund-tarkistus
- kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- opinnäytetyön julkaiseminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

X

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Opinnäytetyöseminaari 2

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 02.05.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mirva Siltakorpi
 • Päivi Rinne
 • Anu Aalto
 • Aino Alaverdyan
 • Virpi Nikkola
 • Tiina Hautamäki
 • Arja Hemminki
 • Pia-Christine Sainio
 • Taja Kiiskilä
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MSOS20
  Sosionomi (AMK)
 • SOS19A
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimus- tai kehittämistyönsä koko prosessin loogisesti ja selkeästi siten, että ulkopuolinen lukija ymmärtää miten opinnäytetyö on toteutettu ja miten tulokset on saatu aikaan. Hän osaa kirjoittaa
asiatekstiä ja perustella väitteensä, sekä hyödyntää tutkimuslähteitä monipuolisesti ja eettisesti. Opiskelijalla on valmiudet tehdä yhteistyötä työelämätahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa. Hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön ja hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Opiskelija toimii SeAMKin ja ohjaajan ohjeiden mukaan työn loppuun saattamisessa.

Sisältö

- opinnäytetyön viimeistely
- Urkund-tarkistus
- kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- opinnäytetyön julkaiseminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

X

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Opinnäytetyöseminaari 2

Ilmoittautumisaika

01.04.2021 - 02.05.2021

Ajoitus

01.04.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mirva Siltakorpi
 • Päivi Rinne
 • Aino Alaverdyan
 • Virpi Nikkola
 • Tiina Hautamäki
 • Arja Hemminki
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • SOS18C
  Sosionomi (AMK)
 • SOS18B
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimus- tai kehittämistyönsä koko prosessin loogisesti ja selkeästi siten, että ulkopuolinen lukija ymmärtää miten opinnäytetyö on toteutettu ja miten tulokset on saatu aikaan. Hän osaa kirjoittaa
asiatekstiä ja perustella väitteensä, sekä hyödyntää tutkimuslähteitä monipuolisesti ja eettisesti. Opiskelijalla on valmiudet tehdä yhteistyötä työelämätahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa. Hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön ja hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Opiskelija toimii SeAMKin ja ohjaajan ohjeiden mukaan työn loppuun saattamisessa.

Sisältö

- opinnäytetyön viimeistely
- Urkund-tarkistus
- kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- opinnäytetyön julkaiseminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

X

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Opinnäytetyöseminaari 2

Ilmoittautumisaika

27.04.2020 - 03.05.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mirva Siltakorpi
 • Päivi Rinne
 • Aino Alaverdyan
 • Virpi Nikkola
 • Tiina Hautamäki
 • Arja Hemminki
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MSOS19
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimus- tai kehittämistyönsä koko prosessin loogisesti ja selkeästi siten, että ulkopuolinen lukija ymmärtää miten opinnäytetyö on toteutettu ja miten tulokset on saatu aikaan. Hän osaa kirjoittaa
asiatekstiä ja perustella väitteensä, sekä hyödyntää tutkimuslähteitä monipuolisesti ja eettisesti. Opiskelijalla on valmiudet tehdä yhteistyötä työelämätahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa. Hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön ja hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Opiskelija toimii SeAMKin ja ohjaajan ohjeiden mukaan työn loppuun saattamisessa.

Sisältö

- opinnäytetyön viimeistely
- Urkund-tarkistus
- kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- opinnäytetyön julkaiseminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

X

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Opinnäytetyöseminaari 2