Siirry suoraan sisältöön

AjodynamiikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CW84

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa määritellä eri tilanteissa auton ajovastusten muodostumisen
- osaa tunnistaa polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät
- osaa määrittää auton suorituskykyä vastaavat suureet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Tehon muodostuminen
- ajovastukset
- moottorin ja voimansiirtolaitteiden vastukset
- ajotilapiirros
- kiihtyvyys
- vetopyörästön välitysten merkitys
- polttoaineen kulutus
- sitkeys
- kiihtyvyyden ja nousun raja-arvot.
Autolaboraatiot:
- Rullausvastus ja ilmanvastuskertoimen määrittäminen
- punnitus ja painopisteen paikan määritys.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

Laine, O.: Autotekniikka, Alan julkaisut, Opettajan aineisto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Roni Kuru
  • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
  • AUTO21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa määritellä eri tilanteissa auton ajovastusten muodostumisen
- osaa tunnistaa polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät
- osaa määrittää auton suorituskykyä vastaavat suureet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Tehon muodostuminen
- ajovastukset
- moottorin ja voimansiirtolaitteiden vastukset
- ajotilapiirros
- kiihtyvyys
- vetopyörästön välitysten merkitys
- polttoaineen kulutus
- sitkeys
- kiihtyvyyden ja nousun raja-arvot.
Autolaboraatiot:
- Rullausvastus ja ilmanvastuskertoimen määrittäminen
- punnitus ja painopisteen paikan määritys.

Oppimateriaalit

-Alan julkaisut
-Opettajan aineisto
-Theory of Ground Vehicles; J.Y Wong
-Fundumentals of Vehicle Dynamics; Thomas D. Gillespie

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- Ryhmä harjoitustyö
- Itsenäinen työskentely
- Autolaboratorio harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Luennot 26 tuntia
-Laboratorioharjoitukset 4 tuntia
-Ryhmä harjoitustyö 28 tuntia
-Lopputentti 2 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti 50% ja ryhmäharjoitustyö 50% vaikutus arvosanaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.