Siirry suoraan sisältöön

Muovien teknologiaLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CC63

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • MKONE22
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Oppimateriaalit

Moodle

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • KONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Oppimateriaalit

Moodle

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, harjoitustehtävät sekä esitelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät ja esitelmät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, harjoitustehtävät sekä esitelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät ja esitelmät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.07.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

14.12.2020 - 09.05.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa polymeerikemian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa teknillisesti tärkeät muovit
- osaa tunnistaa muovien käyttöominaisuudet ja käyttöalat

Sisältö

- Muovien rakenne
- fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
- valmistus, työstö ja liittäminen
- muovien käyttöalat

Opetusmenetelmät

Luentomateriaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee yleisimmät muovilaadut ja niiden käyttöympäristön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät muovilaadut ja niiden ominaisuuksia ja tuntee valmistustekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa muovilaatujen valintaa vaatimusten mukaisissa kohteissa käyttäen hyväksi nykyaikaista valmistustekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.