Siirry suoraan sisältöön

Tekninen piirustus ja CAD 1Laajuus (3 op)

Tunnus: KC00CB71

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Oppimateriaalit

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen
- Pere: Koneenpiirustus
- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Oppimateriaalit

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen
- Pere: Koneenpiirustus
- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • MKONE22
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Oppimateriaalit

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen
- Pere: Koneenpiirustus
- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Oppimateriaalit

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen
- Pere: Koneenpiirustus
- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Oppimateriaalit

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen
- Pere: Koneenpiirustus
- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 3D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Oppimateriaalit

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen
- Pere: Koneenpiirustus
- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja CAD:iin liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja suunnittelun merkityksen. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa lukea piirustuksia. Opiskelija osaa laatia CAD-piirustuksia annetuista tehtävistä. Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Hän tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia. Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.