Siirry suoraan sisältöön

KonseptisuunnitteluLaajuus (3 op)

Tunnus: KL25AB75100

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija pystyy konstruoimaan kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

Sisältö

Mekanikkasuunnitteluohjelmiston käyttö.

Esitietovaatimukset

Koneenosat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1..2)
- perusmallinnus tehty oikein, kinemaattinen toiminta puutteellinen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3..4)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne, Lisäksi opiskelija on osoittanut kykyä ymmärtää syvällisemmin käytettyjen ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Oppimateriaalit

Sähköinen, opettajan osoittama opetusmateriaali.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 02.05.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 13.06.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Avoin amk
Opettaja
  • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
  • ROBO20S
    Robotiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija pystyy konstruoimaan kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

Sisältö

Mekanikkasuunnitteluohjelmiston käyttö.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 21h + itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1..2)
- perusmallinnus tehty oikein, kinemaattinen toiminta puutteellinen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3..4)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne, Lisäksi opiskelija on osoittanut kykyä ymmärtää syvällisemmin käytettyjen ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Esitietovaatimukset

Koneenosat.