Siirry suoraan sisältöön

KonseptisuunnitteluLaajuus (3 op)

Tunnus: KL25AB75100

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija pystyy konstruoimaan kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

Sisältö

Mekanikkasuunnitteluohjelmiston käyttö.

Esitietovaatimukset

Koneenosat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1..2)
- perusmallinnus tehty oikein, kinemaattinen toiminta puutteellinen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3..4)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne, Lisäksi opiskelija on osoittanut kykyä ymmärtää syvällisemmin käytettyjen ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Oppimateriaalit

Sähköinen, opettajan osoittama opetusmateriaali.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 03.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Pirttilahti
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija pystyy konstruoimaan kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

Sisältö

Mekanikkasuunnitteluohjelmiston käyttö.

Oppimateriaalit

Sähköinen, opettajan osoittama opetusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoitustyöt. Kurssilla rakennetaan kinemaatiisia malleja hyödyntäen valmiita CAD-geometrioita, sekä opetellaan kytkemään PLC ohjaamaan virtuaalista konemallia. Kurssilla käytetään Siemens NX Mechatronics Concept Designer -ohjelmistoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1..2)
- perusmallinnus tehty oikein, kinemaattinen toiminta puutteellinen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3..4)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne, Lisäksi opiskelija on osoittanut kykyä ymmärtää syvällisemmin käytettyjen ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla tehtävä laajempi harjoitustyö (tehdään pareittain). Palautetut viikkoharjoitukset.

Hylätty (0)

Huomattava määrä viikoittaisia ??harjoituksia palauttamatta tai kurssiharjoitus hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa viikkoharjoituksista palautettu. Kurssiharjoituksen perusmallinnus tehty oikein, toimimaton kinemaattinen rakenne.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki viikkoharjoitukset palautettu. Kurssiharjoituksen perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki viikkoharjoitukset palautettu. Kurssiharjoituksen perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne. Tämän lisäksi opiskelija on osoittanut huomattavan kyvyn ymmärtää käytettyjen ohjelmistojen mahdollisuuksia.

Esitietovaatimukset

Koneenosat.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 02.05.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 13.06.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin amk
Opettaja
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • ROBO20S
  Robotiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija pystyy konstruoimaan kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

Sisältö

Mekanikkasuunnitteluohjelmiston käyttö.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 21h + itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1..2)
- perusmallinnus tehty oikein, kinemaattinen toiminta puutteellinen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3..4)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne, Lisäksi opiskelija on osoittanut kykyä ymmärtää syvällisemmin käytettyjen ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Esitietovaatimukset

Koneenosat.