Siirry suoraan sisältöön

Principles of Raw Materials in Food ProcessingLaajuus (4 op)

Tunnus: 8B00DA96

Osaamistavoitteet

The student is able to identify and interpret basic phenomena from food production processes
The student is able to give examples of processing methods in the food industry
Recommended optional program components
The student advisor will recommend optional program components for each student based on their individual study plan.

Sisältö

Learning phenomena in food technology through experimental work.
- bread and cake baking
- manufacture of meat products
- manufacture of cream cheese
- making yogurt
- juice production.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student has presented the given assignments in the course. The student knows and understands to a basic concepts and methods of topics and is able to apply them to usual problems.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student has presented actively the given assignments in the course. The student is familiar with the concepts and methods of topics and is able to apply them to a variety of different problems. The student is able to find new meanings when applying what they have learned.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has presented actively the given assignments in the course. The student is familiar with the concepts and methods of topics and is able to apply them to different types of problems. The student is able to combine the accumulated knowledge and skills with previous experiences in the subject.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

04.11.2023 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Engineering, Agri-food Engineering
Opettaja
 • Juuso Kumpulainen
 • Matti-Pekka Pasto
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AFE22
  Bachelor of Engineering, Agri-Food Engineering , full time studies
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

The student is able to identify and interpret basic phenomena from food production processes
The student is able to give examples of processing methods in the food industry
Recommended optional program components
The student advisor will recommend optional program components for each student based on their individual study plan.

Sisältö

Learning phenomena in food technology through experimental work.
- bread and cake baking
- manufacture of meat products
- manufacture of cream cheese
- making yogurt
- juice production.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalit

Opetusmenetelmät

Laboratorio harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student has presented the given assignments in the course. The student knows and understands to a basic concepts and methods of topics and is able to apply them to usual problems.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student has presented actively the given assignments in the course. The student is familiar with the concepts and methods of topics and is able to apply them to a variety of different problems. The student is able to find new meanings when applying what they have learned.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has presented actively the given assignments in the course. The student is familiar with the concepts and methods of topics and is able to apply them to different types of problems. The student is able to combine the accumulated knowledge and skills with previous experiences in the subject.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen laboratorio harjoituksiin sekä niiden raportointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt kurssilla annetut tehtävät. Opiskelija tietää ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavallisiin ongelmiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssilla annettuihin tehtäviin. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin ongelmiin. Opiskelija osaa löytää uusia merkityksiä soveltaessaan oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssilla annettuihin tehtäviin. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aikaisempiin kokemuksiin aiheesta.