Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3138

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.09.2022 - 30.04.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

 • Suomi

Opettaja

 • Tiina Hietala

Opiskelijaryhmät

 • VAYLALITA22
  Väyläopetussuunnitelma, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VAYLARKM22
  Väyläopetussuunnitelma, Rakennusmestari (AMK)
 • VAYLARAK22
  Väyläopetusssuunnitelma, Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • VAYLAKONE22
  Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • VAYLASOS22
  Väyläopiskelijat, Sosionomi (AMK)
 • VAYLAFYS22
  Väyläopiskelijat, Fysioterapeutti (AMK)
 • VAYLASHTH22
  Väyläopiskelijat Sairaanhoitaja (AMK) ja Terveydenhoitaja (AMK)
 • VAYLAAUTE22
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • VAYLAKUTU22
  Väyläopiskelijat, Kulttuurituottaja (AMK)
 • VAYLAKITI22
  Väyläopiskelijat, Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • VAYLATITE22
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • VAYLAURHEILU21
  Väyläopiskelijat, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VAYLARESTO22
  Väyläopiskelijat, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • VAYLABIELI22
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • VAYLAAGRO22
  Väyläopiskelijat, Agrologi (AMK)
 • VAYLALITA22K
  Väyläopiskelijat, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VAYLAURHEILU22
  Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita