Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: KG00CS04-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Opettaja

 • Kaija Loppela
 • Arja Hemminki

Opiskelijaryhmät

 • YSOS22
  Sosionomi (ylempi AMK)
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YKLAS22
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Toteutuu opiskelijan laatiman hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Aika ja paikka

Opintomatka Pärnuun 19.-22.4.2023.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit julkistetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintomatka, tutustumiskäyntejä sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin Virossa. Yhteistyötahona Tarton yliopiston Pärnun toimipiste.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kansainvälisenä yhteistyökumppanina on Tarton yliopisto.

Kansainvälisyys

Tarton yliopisto ja sosiaali- ja terveysalan organisaatiot Pärnussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintomatka ja kirjalliset tehtävät liittyen opintomatkaan ja kansainvälisyyteen sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintomatka neljä vuorokautta ja kirjallisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opintomatkaan ja kirjallisten tehtävien suorittamista Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut sovittuihin ulkomaille suuntautuneeseen / suuntautuneisiin opintokäynteihin tai -matkoihin ja tehnyt niistä sovitut tehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty. Suoritus vähintään 3.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.