Siirry suoraan sisältöön

Rakennusfysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 8E00BE95-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Opettaja

  • Petri Koistinen

Opiskelijaryhmät

  • YRAK22
    Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija syventää rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tuntemustaan sekä osaa mitoittaa vaativien rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija syventää rakennusten ääniteknisen toiminnan tuntemustaan. Opiskelija osaa mallintaa vaativien rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa atk-sovellusten avulla. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustekniikoita ja -välineitä. Opiskelija osaa ohjata rakennusfysikaalisesti vaativien kohteiden suunnittelua.

Sisältö

Lämpö- ja kosteusvirta 2- ja 3-ulotteisessa tilassa. Epästationaaristen tilanteiden tarkastelu. Materiaalien kosteuskäyttäytyminen ja kosteuden vaikutus materiaalien ominaisuuksiin. Rakennusten akustiikka ja tärinä. Rakennusfysikaaliset mittaukset. Atk-sovellukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen mitoituksen periaatteet. Opiskelija osaa mallintaa rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa suunnitteluohjelmistojen avulla. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustekniikoita ja -välineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mitoittaa rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija tietää rakennusten ääniteknisen toiminnan perusteet. Opiskelija osaa mallintaa rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa suunnitteluohjelmistojen avulla. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustekniikoita ja -välineitä. Opiskelija osaa ohjata rakennusfysikaalisesti vaativien kohteiden suunnittelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mitoittaa vaativien rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija tietää rakennusten ääniteknisen toiminnan. Opiskelija osaa mallintaa vaativien rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa suunnitteluohjelmistojen avulla. Opiskelija hallitsee erilaiset mittaustekniikat ja välineet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Opiskelija osaa ohjata rakennusfysikaalisesti vaativien kohteiden suunnittelua.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-