Siirry suoraan sisältöön

Rakennuttaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KC28RY10330-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Opettaja

  • Paula Pihlaja

Opiskelijaryhmät

  • YRAK22
    Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa:
Opiskelija tuntee lain ja asetusten edellyttämät rakennuttajan vastuut ja velvoitteet työ- ja ympäristöturvallisuudessa.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät. Hän tietää miten kiinteistökehityksen keinoin vaikutetaan kiinteistön arvoon. Opiskelija tuntee kehitysprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää hankekehityksen tavoitteet ja toimintatavat. Opiskelija tietää hankesuunnitteluvaiheen tehtävät ja ymmärtää niiden vaikutukset hankkeen toteumatulokseen. Opiskelija osaa selvittää tarveselvityksessä käyttäjän keskeiset tarpeet ja jalostaa niistä tilaohjelman hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Hän tietää hankevaiheisen suunnittelunohjauksen periaatteet ja kustannusvaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennuttajan yleisimmät haasteet rakennushankkeessa. Opiskelija tuntee asuntokauppa- ja kiinteistölakien vaikutukset rakennuttamisessa.

Sisältö

Maanhankinta ja kaavoitus, kiinteistökehitys, hankekehitys, kaavakehitys, kiinteistön arvonnousu, tarveselvitys, hankesuunnittelu, suunnittelunohjaus, rakennuttajan tehtäväkenttä ja sen haasteet, asuntokauppalaki, maakaari.

Oppimateriaalit

Kankainen, J. 2013. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy.

Talonrakennushankkeen kulku. RT 10-10387.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. YSE 1998. RT 16-10660.

Liuksiala, A. 2013. Rakennussopimukset. Rakennustieto Oy.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, luennot ja harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 30 h.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät pääpiirteissään. Opiskelija tuntee työ- ja ympäristölakien sekä kiinteistö- ja asuntokauppalakien vaikutukset rakennuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee lain ja asetusten edellyttämät rakennuttajan vastuut ja velvoitteet työ- ja ympäristöturvallisuudessa. Opiskelija osaa kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät. Hän tietää miten kiinteistökehityksen keinoin vaikutetaan kiinteistön arvoon. Opiskelija tuntee kehitysprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää hankekehityksen tavoitteet ja toimintatavat. Opiskelija tietää hankesuunnitteluvaiheen tehtävät ja ymmärtää niiden vaikutukset hankkeen toteumatulokseen. Opiskelija osaa selvittää tarveselvityksessä käyttäjän keskeiset tarpeet ja jalostaa niistä tilaohjelman hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Hän tietää hankevaiheisen suunnittelunohjauksen periaatteet ja kustannusvaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennuttajan yleisimmät haasteet rakennushankkeessa. Opiskelija tuntee asuntokauppa- ja kiinteistölakien vaikutukset rakennuttamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee lain ja asetusten edellyttämät rakennuttajan vastuut ja velvoitteet työ- ja ympäristöturvallisuudessa. Opiskelija osaa kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät. Hän tietää miten kiinteistökehityksen keinoin vaikutetaan kiinteistön arvoon. Opiskelija tuntee kehitysprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää hankekehityksen tavoitteet ja toimintatavat. Opiskelija tietää hankesuunnitteluvaiheen tehtävät ja ymmärtää niiden vaikutukset hankkeen toteumatulokseen. Opiskelija osaa selvittää tarveselvityksessä käyttäjän keskeiset tarpeet ja jalostaa niistä tilaohjelman hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Hän tietää hankevaiheisen suunnittelunohjauksen periaatteet ja kustannusvaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennuttajan yleisimmät haasteet rakennushankkeessa. Opiskelija tuntee asuntokauppa- ja kiinteistölakien vaikutukset rakennuttamisessa. Opiskelija osaa opintojakson asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön myös vaativissa hankkeissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja kirjallinen harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-