Siirry suoraan sisältöön

Rakennusprojektin ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KC28RY10310-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Opettaja

  • Timo Kuoppala

Opiskelijaryhmät

  • YRAK22
    Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rakennusprojektin ohjauksen yleiset periaatteet ja ymmärtää onnistuneen hankkeen edellytykset. Opiskelija osaa laatia ohjaukseen liittyviä keskeisiä tuotantosuunnitelmia.

Sisältö

Työturvallisuus, työmaan turvallisuussuunnittelun kehittäminen ja turvallisuustason seurantajärjestelmät. Laadunohjaus, toimintajärjestelmä, työmaan laatusuunnitelma ja tehtäväsuunnittelu. Projektin ajallinen ohjaus sekä aikataulusuunnittelun ja ohjauksen kehittäminen. Työmaatöiden yhteensovittaminen sekä osapuolten yhteistyö ja sitoutuminen tavoitteisiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-