Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3105

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.10.2021 - 15.04.2022

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous

Opettaja

 • Tiina Hietala

Opiskelijaryhmät

 • VÄYLÄKONE21
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • VÄYLÄBIELI21
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • VÄYLÄKUTU21
  Väyläopiskelijat, Kulttuurituottaja (AMK)
 • VÄYLÄLITA21
  Väyläopiskelijat, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VÄYLÄFYS21
  Väyläopiskelijat, Fysioterapeutti (AMK)
 • VÄYLÄKITI21
  Väyläopiskelijat, Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • VÄYLÄRN21
  Väyläopiskelijat, Bachelor of Health Care, Registered Nurse, DP in Nursing
 • VÄYLÄAUTE21
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • VÄYLÄGERO21
  Väyläopiskelijat, Geronomi (AMK)
 • VÄYLÄRESTO21
  Väyläopiskelijat, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • VÄYLÄRKM21
  Väyläopiskelijat, Rakennusmestari (AMK)
 • VÄYLÄSOS21
  Väyläopiskelijat, Sosionomi (AMK)
 • VÄYLÄAGRO21
  Väyläopiskelijat, Agrologi (AMK)
 • VÄYLÄSH21
  Väyläopiskelijat, Sairaanhoitaja (AMK)
 • VÄYLÄRAK21
  Väyläopiskelijat, Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita