Siirry suoraan sisältöön

Meijeriteknologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: KC03CE60164-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

26.03.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Opettaja

  • Jarmo Alarinta

Vastuuhenkilö

Jarmo Alarinta

Opiskelijaryhmät

  • BIELI19
    Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä maidon erityispiirteet raaka-aineena ja maidon eri komponenttien hyödyntämismahdollisuudet
- osaa määritellä maitotuotteiden valmistusprosessit ja -laitteistot
- osaa arvioida meijerituotteiden pakkaamisen erityisvaatimuksia
- osaa selittää kansainvälisen maidontuotannon rakenteen ja tärkeimmät toimijat
- osaa arvioida tuotelaatuun vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

- maidon koostumus ja laatutekijät
- maidon käsittely meijerissä
- hapanmaitovalmisteiden, jäätelön, juustojen, voin ja levitteiden valmistus
- probiootit ja funktionaaliset meijerituotteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut harjoitustyöt. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin meijeriteknologiaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut harjoitustyöt ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee meijeriteknologiaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut harjoitustyöt ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee meijeriteknologiaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Elintarvikeprosessit sekä Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka